Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Aparat DMA do badania zjawisk wysokotemperaturowych w masach rdzeniowychApparatus DMA for investigation of high temperature effects in core sands / Stanisław Marian DOBOSZ, Jan Morek // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Materiały z VI Sympozjum Metalurgicznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania materiałów formierskich zrealizowane we współpracy Wydziału Odlewnictwa AGH i Katedry Slevarenstvi VŚB w OstravieInvestigation of the moulding materials achieved in the collaboration of the Departments of Foundry Engineering from AGH Kraków and VŠB- Technical University Ostrava / St. M. DOBOSZ // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2007 roč. 50 č. 1, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.. — ISBN: 978-80-248-1548-0. — Mezinárodní konference Výzkum a vývoj ve slévárenství

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczychStudy of high temperature effects in foundry cores / Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ // W: DOKSEM 2001 : seminár doktorandov : 16.10.–17.10.2001 Súl'ov / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — [Žilina : Žu], [2001]. — S. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka wysokotemperaturowa wybranych mas z żywicami syntetycznymiHigh temperature characterization of choosen core sands with synthetic resins / Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ // W: DOKSEM 2003 : medzinárodný seminár doktorandov : Rajecké Teplice, 11.–12. november 2003 / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : ŽU, 2003. — S. 20–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Deformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnikaThermal deformation of moulding sands covered in protective coatings with varying mount of thinner / St. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Development tendencies of moulding and core sands / Stanisław M. DOBOSZ, Petr Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // China Foundry ; ISSN 1672-6421. — 2011 vol. 8 no. 4, s. 438–446. — Bibliogr. s. 446, Abstr.

 • keywords: moulding sand, core sands, development tendencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Filtracja stopów przez filtry ceramiczneFiltration of alloys by the ceramic filters / A. CHOJECKI, S. DOBOSZ // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2006 R. [49] č. 1. Vybrané příspévky z konference SPOLUPRÁCE 2006 / red. Petr Noskievič, s. 87–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hot distortion – important parameter of estimation quality of moulding and core sands / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, A. GRABARCZYK // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • keywords: moulding and core sands, hot distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of furan moulding sands on structure of castings made of spheroid (nodular) cast iron / St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, M. Hosadyna-Kondracka, J. JAKUBSKI // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • keywords: iron castings, dimensional stability, furan moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of hardener quality on reclamation of self-hardening moulding sands : abstractWpływ jakości utwardzaczy na efekt regeneracji sypkich mas samoutwardzalnych / St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 8. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst W: Quo vadis zlievarenstvo [Dokument elektroniczny] : zbornik z konferencie : 4. ročník medzinaárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-553-1127-2. — S. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autorów: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of over-cooling the nodular cast iron to the graphite form in the surface layer / M. Hosadyna, St. M. DOBOSZ, J. KUSIŃSKI // W: Spolupráce 2012 [Dokument elektroniczny] : XVIII. mezinárodní konference : 18.–20.[4].2012, Loučná nad Desnou. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: nodular cast iron, casting module, graphite form

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kompleksowy pomiar deformacji cieplnej i wytrzymałości mas[Complex measurement of thermal deformation and strenght of core sand] / S. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI // Technologické Inžinierstvo = Technological Engineering ; ISSN 1336-5967. — 2007 Roč. 4 č. 1, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — SPOLUPRÁCA 2007 = WSPÓŁPRACA 2007 : XIII. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 25–27 apríla 2007, Tatranské zruby, Vysoké Tatry / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra slévárenství. — Žilina : Vedeckotechnická spoločnost' pri Žilinskej univerzite, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kompleksowy pomiar deformacji cieplnej i wytrzymałości mas[Complex measurement of thermal deformation and strenght of core sand] / S. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI // W: Spolupráca [Dokument elektroniczny] : 25–27.4.2007, Tatranské zruby : XIII. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov = Współpraca 2007 / Strojnícka Fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Katedra Technologického Inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Slévárenství. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Žilina : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 4–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Spolupráca 2007, AutoPlay, DOCS, pdf)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kryteria oceny jakości mas rdzeniowychThe criteria of core sands' quality assessment / St. M. DOBOSZ, A. CHOJECKI, J. Mieloch // W: Spolupráce : X. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. až 30. apríla 2004 Tatranská Lomnica = Współpraca 2004 / Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie, VŠB-Technická univerzita. Katedra slévárenství, Ostrava. — [Czech Republic : s. n.], [2004]. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modified hydrated sodium silicate as a modern binder for ecological moulding sands / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // Manufacturing Technology ; ISSN 1213-2489. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 68–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Morfologia powierzchni mas w technologii cold-boxThe morphology of sands' surface in cold-box technology / DOBOSZ St. M., DROŻYŃSKI D. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • New bicomponent binders for foundry moulding sands / K. MAJOR-GABRYŚ, A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI // W: Spolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]

 • keywords: moulding sand, thermal properties, organic binder, biodegradable material, foundry practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Nowe aspekty w stosowaniu mas ze szkłem wodnymNew aspects in applying the moulding sands with water glass / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2006 Roč. 13 č. 3, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowy dodatek do mas ze szkłem wodnymA new addition for moulding sands with waterglass / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ // W: DOKSEM 2003 : medzinárodný seminár doktorandov : Rajecké Teplice, 11.–12. november 2003 / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : ŽU, 2003. — S. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena jakości mas formierskich pod kątem ich elastycznościQuality assessment of the molding mixtures from the elasticity point of view / St. M. DOBOSZ, A. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ, J. Morek // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 19–23. — Bibliogr. s. 22–23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optymalizacja składu masy dla klasycznej technologii cold-boxOptimization the sand's composition for classic cold-box technology / DOBOSZ St. M., DROŻYŃSKI D. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reoxidation of the ferrous alloys / Andrzej CHOJECKI, Stanisław DOBOSZ, Jan MOCEK // Visnik Hmel'nic'kogo nacional'nogo unìversitetu. — 2007 T. 1 Tehnìčnì nauki no. 4, s. 104–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Spoluprace – a few days before our entry to the United Europe / A. CHOJECKI, S. DOBOSZ // W: Spolupráce : X. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. až 30. apríla 2004 Tatranská Lomnica = Współpraca 2004 / Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie, VŠB-Technická univerzita. Katedra slévárenství, Ostrava. — [Czech Republic : s. n.], [2004]. — S. 3–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: