Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Author's researches of improvement of moulding and core sandsAutorskie badania nad doskonaleniem mas formierskich i rdzeniowych / Stanisław M. DOBOSZ, Petr Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2011 nr 5–6, s. 196–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of hardener quality on reclamation of self-hardening moulding sands : abstractWpływ jakości utwardzaczy na efekt regeneracji sypkich mas samoutwardzalnych / St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 8. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst W: Quo vadis zlievarenstvo [Dokument elektroniczny] : zbornik z konferencie : 4. ročník medzinaárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-553-1127-2. — S. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autorów: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ dodatku materiału biodegradowalnego jako komponentu dwuskładnikowego spoiwa odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych na właściwości spoiwa oraz mas z jego zastosowaniemEffect of a biodegradable addition as a binary binder component for cast moulding and core sands on the properties of the binder and the sands / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Aleksandra GRABARCZYK, Stanisław Marian DOBOSZ, Dariusz DROŻYŃSKI // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, masy formierskie, innowacyjne materiały i technologie odlewnicze, spoiwa, materiał biodegradowalny, żywica furfurylowa

  keywords: environment protection, moulding sands, biodegradable material, binders, furfuryl resin, innovative casting materials and technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.27