Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17613649117
202011
201933
2018321
201712561
20169324
201520983
20142217122
201318810
20121367
20117241
2010101261
2009413
200810262
200744
200613139
20056231
200411
20034121
2002624
2001321
2000532
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17680915
202011
201933
2018312
201712111
2016945
2015201181
2014228131
2013186102
201213211
2011725
20101064
2009413
20081073
200744
200613103
20056321
200411
2003431
200266
2001321
2000541
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17614630
202011
2019321
201833
20171212
2016972
201520164
201422202
201318810
201213103
201177
20101091
2009431
20081082
200744
200613112
200566
200411
200344
200266
200133
2000541
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17611165
202011
201933
201833
20171257
201699
201520218
201422220
201318117
20121313
201177
20101010
200944
20081010
200744
20061313
200566
200411
200344
200266
200133
200055
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1768294
202011
201933
2018321
20171266
2016963
201520119
201422157
201318810
20121376
2011743
20101073
2009431
20081082
200744
20061313
200566
200411
200344
200266
200133
200055
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1769680
202011
201933
201833
20171266
2016981
201520812
201422148
20131899
20121376
2011743
20101082
200944
20081091
2007431
20061313
2005633
200411
2003422
2002633
2001312
2000523
1999221
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza jakości powłoki cynkowej otrzymanej na powierzchni stali L40HM
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoXXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 363–368
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza mikrostruktury odlewu z żeliwa wysokochromowego po obróbce cieplnej : streszczenie
  AutorzyDorota SIEKANIEC, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]
3
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania bezpłatnych wersji baz danych do tworzenia systemów klasyfikacji parametrów technologicznych dotyczących procesów wykonywania form i rdzeni odlewniczych
  AutorzyM. Gurgul, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2013 z. 14, s. 89–96
4
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza struktury kierunkowo krystalizujących siluminów
  AutorzyGUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz
  ŹródłoProblemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — S. 135–140
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wzrostu eutektycznego kompozytu $alpha Al-Al_{3}Fe$
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoKompozyty. — 2003 R. 3 nr 6, s. 110–114
6
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron : [abstract]
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY
  ŹródłoWspółpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 32
7
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of structure $Al-Fe$ alloys after unidirectional solidyfication
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Vladislav Mazur
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 17–21
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, R. GILEWSKI, A. SZCZĘSNY, J. DORULA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 51–54
9
10
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of the structure and abrasive wear resistance of white cast iron with precipitates of carbides
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, M. KAWALEC, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI, S. PIASNY
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 973–976
11
12
 • [referat, 2006]
 • TytułAustenityczne żeliwo sferoidalne
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 147–152
13
 • [referat, 2010]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa srefoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 426–433
14
 • [referat, 2006]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stali konstrukcyjnej
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, W. Wołczyński
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 681–686
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCharakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwa
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 4, s. 1034–1037
16
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C : [streszczenie]
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC, A. Madizhanowa, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. [1]
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCharakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC, A. Madizhanowa, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 157–160
18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoating ${Zn}$ formation during hot dip galvanizing
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2008 R. 29 nr 4, s. 289–292
19
 • [referat, 2013]
 • TytułCrystallization of intermetallic phases $Fe-Zn$ during hot-dip galvanizing process
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoTMS2013 [Dokument elektroniczny] : 142textsuperscript{nd} annual meeting & exhibition : 4th International symposium on High-temperature metallurgical processing ; Characterization of minerals, metals, and materials 2013 ; Energy technology 2013 ; EPD congress 2013 ; Friction stir welding and processing VII ; Light metals 2013 ; Magnesium technology 2013 ; Materials processing fundamentals ; Ni-Co 2013 ; REWAS 2013 (CD) : [March 3–March 7, San Antonio, Texas] : suplemental proceedings. — [USA] : John Wiley & Sons, [2013]. — S. 439–446
20
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoTechnologické Inžinierstvo. — 2008 Roč. 5 č. 2, s. 54–57
21
 • [referat, 2008]
 • TytułCynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  Źródło2. Zlievarenské sympózium [Dokument elektroniczny] : 1.10 až 3.10.2008, Nízke Tatry – Demänovská dolina : zborník vedeckých a odborných prác / Žilinská Univerzita v Žilinie. Strojnícka Fakulta. Katedra Technologického Inžinierstva. — [S. l. : s. n.], [2008]. — S. [1–10]
22
 • [referat, 2019]
 • TytułDevelopment of an innovative technology for the production of massive slag ladles with increased operation parameters (SLAG LADLE TECH) at the Krakodlew S. A. foundry
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Barbara KALANDYK, Andriy BURBELKO, Daniel GURGUL, Sebastian SOBULA, Krzysztof Piotrowski, Władysław Paul, Paweł Bednarczyk, Marcin Paszkiewicz
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 117
23
24
 • [referat, 2015]
 • TytułDiffusion coefficient in the zinc coating shaped on the surface of cast iron and steel alloys
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC
  ŹródłoSpolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. [1–4]
25
 • [referat, 2019]
 • TytułDirections of development of metallization of iron alloy products
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — s. 24