Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwaCharacterization anticorrosion protective zinc coating on surface iron casting / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 4, s. 1034–1037. — Bibliogr. s. 1037

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of inoculation on structure and selected mechanical properties of chromium white cast ironWpływ modyfikacji na strukturę oraz wybrane właściwości mechaniczne żeliwa chromowego / Dariusz KOPYCIŃSKI, Sylwester Piasny // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot galvanizing bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI. — Int.Cl.: C23C 2/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206899 B1 ; Udziel. 2010-06-10 ; Opubl. 2010-10-29. — Zgłosz. nr P.380234 z dn. 2006-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206899B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oddziaływanie technologii otrzymywania odlewu z żeliwa na powłokę ochronną podczas cynkowania zanurzeniowegoInfluence of cast iron production technology on growth kinetics of zinc coating in hot-dip galvanizing / A. SZCZĘSNY, D. KOPYCIŃSKI // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 206–210. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The influence of iron powder and disintegrated steel scrap additives on the solidification of cast ironWpływ dodatku proszku żelaza oraz rozdrobnionego złomu stalowego na krystalizację żeliwa / Dariusz KOPYCIŃSKI, Józef DORULA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-02/metalur03.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, struktura, modyfikacja, żeliwo szare, dendryt

  keywords: mechanical properties, cast iron, structure, inoculation, dendrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Zabezpieczenie przed korozją odlewów z żeliwaCorrosion protection of DI castings / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 3, s. 106–109. — Bibliogr. s. 109. — „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni” : sympozjum : 24.03.2010, Kielce. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=50695

 • słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, krystalizacja, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, fazy międzymetaliczne

  keywords: ductile cast iron, zinc coating, solidification, hot-dip galvanizing, intermetallic phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: