Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 5e709208878c28a04738ee31

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 179, z ogólnej liczby 187 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza jakości powłoki cynkowej otrzymanej na powierzchni stali L40HM
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoXXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 363–368
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza mikrostruktury odlewu z żeliwa wysokochromowego po obróbce cieplnej : streszczenie
  AutorzyDorota SIEKANIEC, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania bezpłatnych wersji baz danych do tworzenia systemów klasyfikacji parametrów technologicznych dotyczących procesów wykonywania form i rdzeni odlewniczych
  AutorzyM. Gurgul, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2013 z. 14, s. 89–96
 • słowa kluczowe: baza danych, formy i rdzenie odlewnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza struktury kierunkowo krystalizujących siluminów
  AutorzyGUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz
  ŹródłoProblemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — S. 135–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wzrostu eutektycznego kompozytu $alpha Al-Al_{3}Fe$
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoKompozyty. — 2003 R. 3 nr 6, s. 110–114
 • słowa kluczowe: front krystalizacji, eutektyka nieregularna, odległość międzypłytkowa, wyprzedzenie fazy ścianowej

  keywords: interlamellar spacing, irregular eutectic, protrusion of faceted phase, solid-liquid interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron : [abstract]
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY
  ŹródłoWspółpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of structure $Al-Fe$ alloys after unidirectional solidyfication
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Vladislav Mazur
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 17–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, R. GILEWSKI, A. SZCZĘSNY, J. DORULA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 51–54
 • keywords: TiC, intermetallic FeAl, iron aluminides, aluminium cast iron, Al4C3, VC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of the structure and abrasive wear resistance of white cast iron with precipitates of carbides
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, M. KAWALEC, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI, S. PIASNY
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 973–976
 • keywords: abrasive wear resistance, white cast iron, intermetallic phase, type of carbides: (Fe, Cr)3C, (FeCr)7C3, VC, TiC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0113

11
12
 • [referat, 2006]
 • TytułAustenityczne żeliwo sferoidalne
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 147–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa srefoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 426–433
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2006]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stali konstrukcyjnej
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, W. Wołczyński
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 681–686
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCharakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwa
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 4, s. 1034–1037
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C : [streszczenie]
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC, A. Madizhanowa, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, żeliwo, stal, cynkowanie zanurzeniowe, staliwo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCharakterystyka powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC, A. Madizhanowa, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 157–160
 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, żeliwo, stal, cynkowanie zanurzeniowe, staliwo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoating ${Zn}$ formation during hot dip galvanizing
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2008 R. 29 nr 4, s. 289–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2013]
 • TytułCrystallization of intermetallic phases $Fe-Zn$ during hot-dip galvanizing process
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoTMS2013 [Dokument elektroniczny] : 142textsuperscript{nd} annual meeting & exhibition : 4th International symposium on High-temperature metallurgical processing ; Characterization of minerals, metals, and materials 2013 ; Energy technology 2013 ; EPD congress 2013 ; Friction stir welding and processing VII ; Light metals 2013 ; Magnesium technology 2013 ; Materials processing fundamentals ; Ni-Co 2013 ; REWAS 2013 (CD) : [March 3–March 7, San Antonio, Texas] : suplemental proceedings. — [USA] : John Wiley & Sons, [2013]. — S. 439–446
 • keywords: zinc coating, hot-dip galvanizing, zinc coating growth, law of growth, intermetallic Fe-Zn phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoTechnologické Inžinierstvo. — 2008 Roč. 5 č. 2, s. 54–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2008]
 • TytułCynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI
  Źródło2. Zlievarenské sympózium [Dokument elektroniczny] : 1.10 až 3.10.2008, Nízke Tatry – Demänovská dolina : zborník vedeckých a odborných prác / Žilinská Univerzita v Žilinie. Strojnícka Fakulta. Katedra Technologického Inžinierstva. — [S. l. : s. n.], [2008]. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2019]
 • TytułDevelopment of an innovative technology for the production of massive slag ladles with increased operation parameters (SLAG LADLE TECH) at the Krakodlew S. A. foundry
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Barbara KALANDYK, Andriy BURBELKO, Daniel GURGUL, Sebastian SOBULA, Krzysztof Piotrowski, Władysław Paul, Paweł Bednarczyk, Marcin Paszkiewicz
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 117
 • keywords: cast iron, foundry, cast steel, large castings, massive slag ladles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2015]
 • TytułDiffusion coefficient in the zinc coating shaped on the surface of cast iron and steel alloys
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY, D. SIEKANIEC
  ŹródłoSpolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. [1–4]
 • keywords: diffusion coefficient, hot dip galvanizing, intermetallic sublayer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2019]
 • TytułDirections of development of metallization of iron alloy products
  AutorzyA. SZCZĘSNY, D. KOPYCIŃSKI
  ŹródłoICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — S. 24
 • keywords: zinc, development, metallization, iron alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: