Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Effect of different inoculants on impact toughness in high chromium cast iron / D. SIEKANIEC, D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, E. TYRAŁA, A. Nowak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 2, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/tYxWjN

  • keywords: mechanical properties, inoculation, high chromium cast iron, impact toughness, hardness

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0056

2
  • Effect of titanium inoculation on tribological properties of high chromium cast iron / D. SIEKANIEC, D. KOPYCIŃSKI, A. SZCZĘSNY, E. GUZIK, E. TYRAŁA, A. Nowak // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  • keywords: mechanical properties, wear resistance, titanium, inoculation, high chromium cast iron

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
  • Phase analysis and crystallographic orientation of high chromium cast iron grain using EBSD technique / Dorota SIEKANIEC, Dariusz KOPYCIŃSKI // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 15–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://goo.gl/8cDucq

  • keywords: microstructure, high chromium cast iron, crystal orientation, EBSD technique, grain

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.1.15

5
  • Shaping optimal zinc coating on the surface of high-quality ductile iron casting. Pt. 1, Moulding technologies vs. zinc coatingKształtowanie optymalnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego wysokiej jakości. Cz. 1, Technologie formowania, a powłoka cynkowa / A. SZCZĘSNY, D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 22. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

  • keywords: ductile iron, diffusion coefficient, surface roughness, hot dip galvanizing

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Shaping optimal zinc coating on the surface of high-quality ductile iron casting. Pt. 2, Technological formula and value of diffusion coefficientKształtowanie optymalnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego wysokiej jakości. Cz. 2, Wzór technologiczny i wartość współczynnika dyfuzji / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 23. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.

  • keywords: ductile iron, diffusion coefficient, surface roughness, hot dip galvanizing

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
  • Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej odporności na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowego[Method for producing in-situ layer with increased abrasion resistance on the surface of castings made from chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, PIASNY Sylwester, SZCZĘSNY Andrzej, SIEKANIEC Dorota, BURBELKO Andriy, GURGUL Daniel, WRÓBEL Marek. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415328 A1 ; Opubl. 2017-06-19. — Zgłosz. nr P.415328 z dn. 2015-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 13, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415328A1.pdf

  • słowa kluczowe: tytan, siarka, odporność na ścieranie, żeliwo chromowe, warstwa in-situ, węgliki typu M7C3

    keywords: titanium, abrasion resistance, sulfur, chromium cast iron, in-situ layer, M7C3 carbides

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
  • Structure of high chromium cast iron / Anna Klimek, Dariusz KOPYCIŃSKI, Dorota SIEKANIEC // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 56

  • keywords: modification, high chromium cast iron, carbide precipitates

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • The effect of Fe-Ti inoculation on solidification, structure and mechanical properties of high chromium cast ironWpływ inokulacji Fe-Ti na krzepnięcie, strukturę i właściwości mechaniczne żeliwa o dużej zawartości chromu / D. KOPYCIŃSKI, D. SIEKANIEC, A. SZCZĘSNY, E. GUZIK, A. Nowak // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 19. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

  • keywords: mechanical properties, titanium, inoculation, High Chromium Cast Iron

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12