Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza mikrostruktury odlewu z żeliwa wysokochromowego po obróbce cieplnej : streszczenie[Analysis of the microstructure of high chromium cast iron after heat treatment] / Dorota SIEKANIEC, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Siekaniec.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron : [abstract] / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast ironRównoosiowa i zorientowana mikrostruktura w żeliwie wysokochromowym / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 723–726. — Bibliogr. s. 726

 • keywords: mechanical properties, inoculation, bulk and unidirectional solidification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0119

5
 • Influence of iron powder addition on the number of primary austenite grains and tensile strength of inoculated cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY, Józef DORULA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2014 vol. 790–791, s. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.. — Solidification and Gravity VI : international conference : Miskolc-Lillafüred, Hungary, September 2–5, 2013. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.790-791.59.pdf

 • keywords: austenite, cast iron, inoculation, primary grains, dendrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.790-791.59

6
 • Inoculation of austenite primary grains in cast iron / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY, J. Dorula, D. SIEKANIEC, M. RONDUDA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2014 vol. 14 iss. 4, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dorula – afiliacja: Vesuvius Poland Sp. z. o. o. Foseco Foundry Operation in Gliwice. M. Ronduda - afiliacja: Odlewnie Polskie S.A., Starachowice. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3927/inoculation-of-austenite-primary-grains-in-cast-iron.pdf

 • keywords: inoculation, primary austenite grains, tensile strength, grey cast iron, crystallization process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Manufacturing of ferritic low-silicon and molybdenum ductile cast iron with the innovative \emph{2PE-9} techniqueOtrzymywanie żeliwa ferrytycznego średniokrzemowo-molibdenowego sferoidalnego przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki \emph{2PE-9} / E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI, D. Wierzchowski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 687–691. — Bibliogr. s. 691

 • keywords: treatment ladle, cored wire, Si-Mo ductile iron, nodulariser, ferritic matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0112

8
 • Manufacturing of ferritic low-silicon and molybdenum nodular cast iron with the innovative 2PE-9 technique : [abstract] / E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI, D. Wierzchowski // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metalizacja zanurzeniowa wyrobów ze stopów Fe-C charakteryzujących się dużą zawartością krzemuMetallization of Fe-C products containing a high content of silicon / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY, Dorota SIEKANIEC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 5, s. 261–265. — Bibliogr. s. 265

 • słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, stal, cynkowanie zanurzeniowe, osnowa metalowa

  keywords: ductile cast iron, steel, hot-dip galvanizing, metal matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelling of density changes of nodular cast iron during solidification by cellular automaton / D. GURGUL, A. BURBELKO, E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI, M. KRÓLIKOWSKI // W: SPCI 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international Symposium on the Science and Processing of Cast Iron : 10–13 November 2014, Mar del Plata, Argentina : proceedings / ed. by Roberto Boeri, Juan Massone, Graciela Rivera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Argentina : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • keywords: ductile iron, cellular automaton, solidification modeling, density prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena współczynnika dyfuzji w powłoce cynkowej kształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego[Evaluation of the diffusion coefficient in the zinc coating shaped on the surface of ductile cast iron] / Andrzej SZCZĘSNY, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: Foundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts = Dzień Odlewnika 2014 : XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2014 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, współczynnik dyfuzji, warstwy międzymetaliczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola krystalizacji w kształtowaniu powłoki cynkowej na stopach Fe-C[The role of crystallization in the shaping of the zinc coating on the Fe-C alloys] / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 295–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Solidification of Fe-Zn sublayers during galvanizing processKrystalizacja podwarstw Fe-Zn podczas procesu cynkowania / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 2, s. 158–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: krystalizacja, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, fazy międzymetaliczne Fe-Zn

  keywords: crystallization, hot-dip galvanizing, zinc coatings, intermetallic phases of Fe-Zn

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób modyfikacji żeliwa chromowego[Method for modifying chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216943 B1 ; Udziel. 2013-10-01 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.390524 z dn. 2010-02-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216943B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób oceny skuteczności zabiegu wernikularyzacji żeliwa szarego[Method for evaluating the effectiveness of the vermicularization treatment of cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, Nowak Adam, RONDUDA Marek, SOKOLNICKI Marek. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402727 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402727 z dn. 2013-02-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 17, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402727A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
20
 • Wpływ temperatury odlewania na strukturę i właściwości mechaniczne żeliwa wysokochromowego : streszczenieThe influence of the casting temperature on the structure and mechanical properties of high-chromium cast iron : abstract / Dorota SIEKANIEC, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/3.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wytrzymałość na zginanie, żeliwo wysokochromowe, temperatura odlewania, krzywe stygnięcia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ ziaren austenitu pierwotnego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne modyfikowanego żeliwa z grafitem płatkowymInfluence of iron powder addition on the number of primary austenite grains and tensile strength of inoculated cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY, Józef Dorula // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2014 nr 11–12, s. 456–462. — Bibliogr. s. 462, Abstr., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie układów absorpcyjnych do odzysku ciepła : streszczenie[The recovery of waste heat using absorption systems] / Robert GILEWSKI, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Gilewski.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: