Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Coating ${Zn}$ formation during hot dip galvanizingKształtowanie powłoki podczas cynkowania zanurzeniowego / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnegoHot-dip galvanizing of ductile cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI // Technologické Inžinierstvo = Technological Engineering ; ISSN 1336-5967. — 2008 Roč. 5 č. 2, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.. — 2. Zlievarenské sympózium konané pod záštitou dekana Strojníckej fakulty : 1. 10.–3. 10. 2008 Nízke Tatry, Demänovská dolina / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2008. — Na k. tyt. dod.: 1953–2008 55 Žilinská univerzita

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cynkowanie zanurzeniowe odlewów z żeliwa sferoidalnegoHot-dip galvanizing of ductile cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI // W: 2. Zlievarenské sympózium [Dokument elektroniczny] : 1.10 až 3.10.2008, Nízke Tatry – Demänovská dolina : zborník vedeckých a odborných prác / Žilinská Univerzita v Žilinie. Strojnícka Fakulta. Katedra Technologického Inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-8070-899-3. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effective inoculation of low-sulphur cast iron / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/9pVXgi

 • keywords: mechanical properties, cast iron, structure, inoculation, dendrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot galvanizing bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz. — Int.Cl.: C25D 3/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380234 A1 ; Opubl. 2008-01-21. — Zgłosz. nr P.380234 z dn. 2006-07-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 2, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380234A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot–dip zinc coating bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Zbigniew Miodowski, Mirosław Winiarski. — Int.Cl.: C23C 2/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 196721 B1 ; Udziel. 2007-05-23 ; Opubl. 2008-01-31. — Zgłosz. nr P.350866 z dn. 2001-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL196721B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oscillatory mode of the interlamellar spacing selection within the irregular eutectic structureOscylacyjny system selekcji odległości międzypłytkowej w nieregularnej strukturze eutektycznej / Waldemar Wołczyński, Edward GUZIK, Toshimitsu Okane, Cezary Senderowski, Dariusz KOPYCIŃSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 293–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Powłoka cynkowa na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnegoThe zinc coating on the surface ductile cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 780–783. — Bibliogr. s. 783, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ powierzchni odlewu z żeliwa na kinetykę wzrostu powłoki cynkowejInfluence of the cast iron surface on growth kinetics of zinc coating / D. KOPYCIŃSKI, A. SZCZĘSNY // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie powłoki cynkowej do ochrony odlewów z żeliwa sferoidalnego przed korozjąApplications of the zinc coating at the ductile cast iron corrosion protection / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: