Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wzrostu eutektycznego kompozytu $\alpha Al-Al_{3}Fe$Analysis of growth $\alpha Al-Al_{3}Fe$ eutectic composite \emph {in situ} / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2003 R. 3 nr 6, s. 110–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: front krystalizacji, eutektyka nieregularna, odległość międzypłytkowa, wyprzedzenie fazy ścianowej

  keywords: interlamellar spacing, irregular eutectic, protrusion of faceted phase, solid-liquid interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of structure $Al-Fe$ alloys after unidirectional solidyfication / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Vladislav Mazur // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot-dip zinc coating bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, Miodowski Zbigniew, Winiarski Mirosław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C23F 20/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 350866 A1 ; Opubl. 2003-06-02. — Zgłosz. nr P.350866 z dn. 2001-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 11, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL350866A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stale predestynowane do procesu cynkowania ogniowegoSteels grades for hot-dip galvanizing / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 8–9, s. 348–352. — Bibliogr. s. 352

 • słowa kluczowe: krystalizacja powłoki cynkowej, grubość powłoki cynkowej, stale o wysokiej reaktywności

  keywords: thickness of zinc coatings, crystallization of zinc coatings, high reactive steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: