Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Kopyciński, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1651-2740

ResearcherID: U-5394-2018

Scopus: 14030042500

PBN: 900665

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot galvanizing bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz. — Int.Cl.: C25D 3/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380234 A1 ; Opubl. 2008-01-21. — Zgłosz. nr P.380234 z dn. 2006-07-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 2, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380234A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot–dip zinc coating bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Zbigniew Miodowski, Mirosław Winiarski. — Int.Cl.: C23C 2/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 196721 B1 ; Udziel. 2007-05-23 ; Opubl. 2008-01-31. — Zgłosz. nr P.350866 z dn. 2001-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL196721B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot-dip zinc coating bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, Miodowski Zbigniew, Winiarski Mirosław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C23F 20/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 350866 A1 ; Opubl. 2003-06-02. — Zgłosz. nr P.350866 z dn. 2001-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 11, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL350866A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kąpiel do cynkowania ogniowego[Hot galvanizing bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI. — Int.Cl.: C23C 2/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206899 B1 ; Udziel. 2010-06-10 ; Opubl. 2010-10-29. — Zgłosz. nr P.380234 z dn. 2006-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206899B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób modyfikacji żeliwa chromowego[Method for modifying chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOPYCIŃSKI Dariusz, GUZIK Edward. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390524 A1 ; Opubl. 2011-08-29. — Zgłosz. nr P.390524 z dn. 2010-02-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 18, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390524A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób modyfikacji żeliwa chromowego[Method for modifying chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216943 B1 ; Udziel. 2013-10-01 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.390524 z dn. 2010-02-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216943B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego[Method for the assessment of the effectiveness of the process of high-chromium cast iron modification] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, PIASNY Sylwester. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406611 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406611 z dn. 2013-12-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406611A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego[Method for the assessment of the effectiveness of the process of high-chromium cast iron modification] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Andrzej SZCZĘSNY, Sylwester PIASNY. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222702 B1 ; Udziel. 2015-10-07 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.406611 z dn. 2013-12-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222702B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób oceny skuteczności zabiegu wernikularyzacji żeliwa szarego[Method for evaluating the effectiveness of the vermicularization treatment of cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, Nowak Adam, RONDUDA Marek, SOKOLNICKI Marek. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402727 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402727 z dn. 2013-02-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 17, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402727A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób oceny skuteczności zabiegu wermikularyzacji żeliwa szarego[Method for evaluating the effectiveness of the vermicularization treatment of cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Adam Nowak, Marek RONDUDA, Marek SOKOLNICKI. — Int.Cl.: C21C 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221420 B1 ; Udziel. 2015-05-07 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.402727 z dn. 2013-02-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221420B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania kompozytów na bazie żeliwa wysokoaluminiowego[Method of obtaining composites based on high-aluminium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward FRAŚ, Dariusz KOPYCIŃSKI, Andrzej JANAS, Andrzej KOLBUS. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22C 1/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189129 B1 ; Udziel. 2004-08-27 ; Opubl. 2005-06-30. — Zgłosz. nr P.337305 z dn. 1999-12-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189129B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego[Method for producing high-aluminium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, GILEWSKI Robert. — Int.Cl.: C22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404837 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404837 z dn. 2013-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404837A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu[Method for producing high-aluminium cast iron with the addition of chromium] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, GILEWSKI Robert. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404836 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404836 z dn. 2013-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404836A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu[Method for producing high-aluminium cast iron with the addition of chromium] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Andrzej SZCZĘSNY, Robert GILEWSKI. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222673 B1 ; Udziel. 2015-10-09 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.404836 z dn. 2013-07-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222673B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej odporności na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowego[Method for producing in-situ layer with increased abrasion resistance on the surface of castings made from chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, PIASNY Sylwester, SZCZĘSNY Andrzej, SIEKANIEC Dorota, BURBELKO Andriy, GURGUL Daniel, WRÓBEL Marek. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415328 A1 ; Opubl. 2017-06-19. — Zgłosz. nr P.415328 z dn. 2015-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 13, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415328A1.pdf

 • słowa kluczowe: tytan, siarka, odporność na ścieranie, żeliwo chromowe, warstwa in-situ, węgliki typu M7C3

  keywords: titanium, abrasion resistance, sulfur, chromium cast iron, in-situ layer, M7C3 carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej odporności na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowego[Method for producing in-situ layer with increased abrasion resistance on the surface of castings made from chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Sylwester PIASNY, Andrzej SZCZĘSNY, Dorota SIEKANIEC, Andriy BURBELKO, Daniel GURGUL, Marek WRÓBEL. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228078 B1 ; Udziel. 2017-09-25 ; Opubl. 2018-02-28. — Zgłosz. nr P.415328 z dn. 2015-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228078B1.pdf

 • słowa kluczowe: tytan, siarka, odporność na ścieranie, żeliwo chromowe, warstwa in-situ, węgliki typu M7C3

  keywords: titanium, abrasion resistance, sulfur, chromium cast iron, in-situ layer, M7C3 carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: