Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Guzik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4449-532X połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-3479-2018

Scopus: 6603393157

PBN: 5e709208878c28a04738ee29

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 226, z ogólnej liczby 235 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza jakości powłoki cynkowej otrzymanej na powierzchni stali L40HM
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoXXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 363–368
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza oceny kosztów zaprawy sferoidyzującej typu ${FeSiMg}$ oraz przewodu sferoidyzującego w produkcji żeliwa sferoidalnego
  AutorzyE. GUZIK
  ŹródłoWspółpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza struktury kierunkowo krystalizujących siluminów
  AutorzyGUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz
  ŹródłoProblemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — S. 135–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wzrostu eutektycznego kompozytu $alpha Al-Al_{3}Fe$
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoKompozyty. — 2003 R. 3 nr 6, s. 110–114. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVII_22.pdf
 • słowa kluczowe: front krystalizacji, eutektyka nieregularna, odległość międzypłytkowa, wyprzedzenie fazy ścianowej

  keywords: interlamellar spacing, irregular eutectic, protrusion of faceted phase, solid-liquid interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron : [abstract]
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY
  ŹródłoWspółpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of Mg-treatment with the cored wire injection 2PE-9 method
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz WIERZCHOWSKI
  ŹródłoTechnológ. — 2013 [no.] 02, s. 23–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnalysis of oriented crystal growth by EDXS and EBSD techniques
  AutorzyMarek Faryna, Toshimitsu Okane, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 421–434
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of structure $Al-Fe$ alloys after unidirectional solidyfication
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Vladislav Mazur
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 17–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, R. GILEWSKI, A. SZCZĘSNY, J. DORULA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 51–54
 • keywords: TiC, intermetallic FeAl, iron aluminides, aluminium cast iron, Al4C3, VC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • [referat, 2006]
 • TytułAustenityczne żeliwo sferoidalne
  AutorzyEdward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 147–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa srefoidalnego
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 426–433
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2006]
 • TytułBudowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stali konstrukcyjnej
  AutorzyD. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, W. Wołczyński
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 681–686
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCET in solidifying roll – thermal gradient field analysis
  AutorzyW. Wołczyński, E. GUZIK, W. Wajda, D. Jędrzejczyk, B. Kania, M. Kostrzewa
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 105–117
 • keywords: solidifying roll, thermal gradient field, columnar into equiaxed structure transition, macro-segregation index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0159-9

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCharakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwa
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 4, s. 1034–1037
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoating ${Zn}$ formation during hot dip galvanizing
  AutorzyDariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2008 R. 29 nr 4, s. 289–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułColumnar equiaxed structure transition in solidifying rolls
  AutorzyWaldemar Wolczyński, Edward GUZIK, Wojciech Wajda, Bogusz Kania
  ŹródłoIHTC-14 : abstracts of the 14th International Heat Transfer Conference : August 8–13, 2010 Washington, DC USA / ASME. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25