Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Guzik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4449-532X połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-3479-2018

Scopus: 6603393157

PBN: 5e709208878c28a04738ee29

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22376013620
202311
202255
202114365
202022
201922
20184211
201710451
20169144
201512273
20141813122
20131037
201211137
20117241
2010171592
200912111
200813373
2007761
200618414
200510451
2004734
20038251
2002945
2001817
2000431
1999532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem223991213
202311
202255
20211468
202022
201922
2018413
20171019
20169531
20151266
2014185121
20131028
20121129
2011725
201017710
200912111
200813751
2007716
200618153
20051046
2004752
2003862
200299
2001862
2000431
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22318736
202311
2022523
202114113
2020211
2019211
2018431
20171010
2016981
201512111
201418153
20131055
20121192
201177
201017134
200912111
20081313
200777
200618162
20051091
2004761
200388
2002981
2001853
2000431
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22325198
202311
2022541
202114410
2020211
201922
201844
20171055
2016918
20151212
201418216
20131019
201211110
201177
201017215
20091212
20081313
200777
20061818
20051028
200477
2003817
200299
200188
200044
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem223114109
202311
202255
20211486
202022
201922
2018431
20171055
2016981
201512102
201418153
20131073
20121183
2011743
201017125
200912111
20081394
2007761
20061818
20051010
200477
200388
200299
200188
200044
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22313291
202311
202255
20211495
202022
201922
201844
20171055
2016981
20151275
201418144
20131064
20121174
2011743
201017134
20091212
20081394
2007752
20061818
20051046
2004734
2003853
2002936
2001844
2000413
19995141
 • An evaluation of the microstructure of high-aluminum cast iron in terms of the replacement of aluminum carbide with titanium carbide or tungsten carbide / Robert GILEWSKI, Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2021 vol. 11 iss. 20 art. no. 9527, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-13. — R. Gilewski - dod. afiliacja: Electrical School Complex No. 1, Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/20/9527/pdf

 • keywords: titanium carbide, tungsten carbide, Al4C3 carbide, high aluminium cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app11209527

2
3
 • Analiza jakości powłoki cynkowej otrzymanej na powierzchni stali L40HMAnalysis of quality of zinc coating received on surface of steel L40HM / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — ISBN10: 8387331287. — S. 363–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza oceny kosztów zaprawy sferoidyzującej typu ${FeSiMg}$ oraz przewodu sferoidyzującego w produkcji żeliwa sferoidalnegoAnalysis of quality and cost of ${FeSiMg}$ treatment master alloy vs cored wire in production of ductile cast iron / E. GUZIK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza struktury kierunkowo krystalizujących siluminów[Analysis macrostructure during unidirectional crystallization] / GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — Na okł. dod. tyt.: Quality'99. — ISBN10: 83-907892-5-6. — S. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wzrostu eutektycznego kompozytu $\alpha Al-Al_{3}Fe$Analysis of growth $\alpha Al-Al_{3}Fe$ eutectic composite \emph {in situ} / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2003 R. 3 nr 6, s. 110–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVII_22.pdf

 • słowa kluczowe: front krystalizacji, eutektyka nieregularna, odległość międzypłytkowa, wyprzedzenie fazy ścianowej

  keywords: interlamellar spacing, irregular eutectic, protrusion of faceted phase, solid-liquid interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron : [abstract] / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of Mg-treatment with the cored wire injection 2PE-9 method / Edward GUZIK, Dariusz WIERZCHOWSKI // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2013 [no.] 02, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of oriented crystal growth by EDXS and EBSD techniquesZastosowanie technik EDXS/EBSD w badaniach zorientowanego wzrostu kryształów / Marek Faryna, Toshimitsu Okane, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 421–434. — Bibliogr. s. 434

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analysis of structure $Al-Fe$ alloys after unidirectional solidyfication / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Vladislav Mazur // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, R. GILEWSKI, A. SZCZĘSNY, J. DORULA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • keywords: TiC, intermetallic FeAl, iron aluminides, aluminium cast iron, Al4C3, VC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Austenityczne żeliwo sferoidalne[The austenitic ductile cast-iron] / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 147–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Budowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa srefoidalnego[The structure of galvanizing layer shaped on the surface of ductile iron] / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 426–433. — Bibliogr. s. 433, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Budowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni wyrobów ze stali konstrukcyjnejThe structure of galvanizing layer shaped on the surface of constructional steel products / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, W. Wołczyński // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 681–686. — Bibliogr. s. 686, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • CET in solidifying roll – thermal gradient field analysisKRT w krystalizującym walcu – analiza gradientowego pola temperatury / W. Wołczyński, E. GUZIK, W. Wajda, D. Jędrzejczyk, B. Kania, M. Kostrzewa // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 105–117. — Bibliogr. s. 116–117

 • keywords: solidifying roll, thermal gradient field, columnar into equiaxed structure transition, macro-segregation index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0159-9

21
 • Charakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwaCharacterization anticorrosion protective zinc coating on surface iron casting / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 4, s. 1034–1037. — Bibliogr. s. 1037

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Coating ${Zn}$ formation during hot dip galvanizingKształtowanie powłoki podczas cynkowania zanurzeniowego / Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Waldemar Wołczyński // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Columnar equiaxed structure transition in solidifying rolls / Waldemar Wolczyński, Edward GUZIK, Wojciech Wajda, Bogusz Kania // W: IHTC-14 : abstracts of the 14th International Heat Transfer Conference : August 8–13, 2010 Washington, DC USA / ASME. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 121. — Pełny tekst W: IHTC14 : International Heat Transfer Conference [Dokument elektroniczny] : August 8–13, 2010 Washington, DC, USA / ASME. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10. — ISBN 978-0-7918-3879-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25