Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Fraś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004087800

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1947491344
201611
201511
2014514
2013541
2012725
201155
2010203314
200913211
200818711
200714113
200628919
20051914122
20041367
20031046
2002615
20011028
20001147
1999862
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem194681206
201611
201511
201455
2013514
201277
201155
201020317
200913112
200818612
200714113
200628199
2005195113
200413562
20031055
2002642
200110631
20001165
1999853
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19413361
201611
201511
2014514
2013523
2012743
2011514
201020155
200913112
200818144
200714104
200628235
200519127
20041394
20031073
2002633
20011073
20001165
1999871
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19442152
201611
201511
2014532
2013523
2012734
201155
201020119
200913310
200818315
20071459
200628226
200519811
200413112
20031046
2002615
20011028
20001129
1999817
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19474120
201611
201511
2014541
201355
2012752
201155
201020182
20091313
200818810
200714131
200628127
20051919
20041313
20031010
200266
20011010
20001111
199988
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19412470
201611
201511
201455
2013541
2012752
2011541
201020155
20091313
200818144
20071486
200628820
200519145
20041376
20031064
2002633
20011064
20001183
19998261
 • A dependency between undercooling and eutectic grain density in nodular cast iron – modeling research and their experimental verificationZależność między przechłodzeniem a gęstością ziaren eutektycznych w żeliwie sferoidalnym – badania modelowe i ich weryfikacja doświadczalna / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY, Hugo F. Lopez // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 1, s. 93–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A visualization of the eutectic solidification process / E. OLEJNIK, E. FRAŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 4, s. 131–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • keywords: solidification, visualization, eutectic grain, Halo formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Aktywna i neutralna rola frontu w procesie krystalizacji[Active and neutral role of the front during solidification process] / Edward FRAŚ, Ewa OLEJNIK, Andrzej JANAS, Andrzej KOLBUS // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aktywna i neutralna rola frontu w procesie krystalizacji kompozytówThe active and neutral role of the solidifying front during solidification of composites / Edward FRAŚ, Ewa OLEJNIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 1, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • An inoculation phenomenon in cast ironZagadnienie modyfikacji żeliwa / E. FRAŚ, M. GÓRNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 767–777. — Bibliogr. s. 777

 • keywords: cast iron, structure, inoculation, solidification, eutectic cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0084-6

10
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawachA critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 2, s. 144–150. — Bibliogr. s. 150. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach[A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys] / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron : theory and practice / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron – theory and practiceZastosowanie analizy termicznej do oceny możliwości występowania zabieleń w żeliwie – teoria i praktyka / E. FRAŚ, M. GÓRNY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2005 R. 5 nr 15, s. 87–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron – theory and practice / FRAŚ E., GÓRNY M. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 186. — Pełny tekst w: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Organising Commitee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 21–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Austenitizing and austempering kinetics in thin-walled ductile iron castings / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY, Edward TYRAŁA, Hugo F. Lopez // Foundry Trade Journal International ; ISSN 1758-9789. — Tytuł poprz.: Foundry Trade Journal ; ISSN: 0015-9042. — 2014 vol. 188 no. 3712, s. 58–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Cast in situ composites / E. FRAŚ, A. JANAS, E. OLEJNIK, A. KOLBUS // W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. konferencji ”Krzepnięcie i krystalizacja metali" / pod red. Jana Szajnera ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice–Gliwice : Archives of Foundry Engineering, 2009. — ISBN: 978-83-929266-0-3. — S. 105–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Cast in situ composites of ${Ni_{3}Al/MeC}$ type / E. FRAŚ, A. JANAS, A. KOLBUS, E. OLEJNIK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 2, s. 81–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Cast in situ composites of $Ni_{3}Al/MeC$ type / A. JANAS, E. FRAŚ, A. KOLBUS, E. OLEJNIK // W: WFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010] + CD. — S. 827. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1045–1049. — Bibliogr. s. 1048–1049, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Cellular automata diffusion-kinetic model of dendritic growth / Andriy BURBELKO, Edward FRAŚ, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Ewa OLEJNIK // W: Cellular automata : 6th international conference on Cellular automata for research and industry, ACRI 2004 : Amsterdam, The Netherlands, October 25–27, 2004 : proceedings / eds. Peter M. A. Sloot, Bastien Chopard, Alfons G. Hoekstra. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 3305). — ISBN: 978-3-540-23596-5 ; e-ISBN: 978-3-540-30479-1. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Cellular automata modeling of cooperative eutectic growth / A. BURBELKO, D. GURGUL, E. FRAŚ, E. OLEJNIK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 29–34. — BiBliogr. s. 33–34, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakter granic międzyfazowych osnowa-cząsteczka wzmacniająca w odlewach kompozytowych „in situ” i „ex situ”[Characterisation of interphase boundaries matrix-particle of the “in situ” and “ex situ” cast MMCs] / Edward FRAŚ, Andrzej JANAS, Andrzej KOLBUS, Ewa OLEJNIK // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakter granic międzyfazowych osnowa-cząstka wzmacniająca w kompozytach “in situ” $MeC$ i $MeB(Me= W, Zr, Ti, Nb)$[Characterisation of interphase boundaries matrix-particle of the composites “in situ” $MeC$ and $MeB(Me= W, Zr, Ti, Nb)$] / E. FRAŚ, A. JANAS, A. KOLBUS, E. OLEJNIK // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chilling tendency and chill of ductile iron / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Chilling tendency and nodule count in ductile cast iron. Pt. 1, Theoretical background / E. FRAŚ, M. GÓRNY, H. F. López // AFS (American Foundrymen's Society) Transactions ; ISSN 0099-4251. — 2006 vol. 114, s. 575–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.. — Transactions of the American Foundry Society and Proceedings of the one hundred tenth annual metalcasting congress : April 18 – 21, 2006 / AFS. — Schaumburg, Illinois, USA : AFS, 2006. — Papers from the World Foundrymen Organization Technical Forum, April 19, 2005, Missouri

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Chilling tendency and nodule count in ductile cast iron. Pt. 2, Experimental verification / E. FRAŚ, M. GÓRNY, H. F. López // AFS (American Foundrymen's Society) Transactions ; ISSN 0099-4251. — 2006 vol. 114, s. 595–603. — Bibliogr. s. 603, Abstr.. — Transactions of the American Foundry Society and Proceedings of the one hundred tenth annual metalcasting congress : April 18 – 21, 2006 / AFS. — Schaumburg, Illinois, USA : AFS, 2006. — Papers from the World Foundrymen Organization Technical Forum, April 19, 2005, Missouri

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: