Wykaz publikacji wybranego autora

Witold K. Krajewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5527-4127

ResearcherID: AAS-3803-2020

Scopus: 56232476300

PBN: 900667

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 165 publikacji Autora


1
 • Determination of substrate log-normal distribution in the $AZ91/(SiC)_{p}$ composite / J. LELITO, B. GRACZ, P. L. ŻAK, M. SZUCKI, D. KALISZ, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 405. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Experiment and numerical modelling the time of plate-shape casting colidification vs. thermal conductivity of mould material / P. K. KRAJEWSKI, G. PIWOWARSKI, P. L. ŻAK, W. K. KRAJEWSKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 417. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelling of crystallization front – particles interactions in $AlZn/SiC_{p}$ composite / M. SZUCKI, D. KALISZ, J. LELITO, P. L. ŻAK, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 414. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób modyfikacji podeutektycznego stopu $Al-Si$[Method of modification of hypoeutectic $Al-Si$ alloy] / MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji Spółka Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle ; wynalazca: KRAJEWSKI Witold Kazimierz, SUCHY Józef Szczepan, Dylong Jerzy. — Int.Cl.: C22C 21/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412189 A1 ; Opubl. 2016-11-07. — Zgłosz. nr P.412189 z dn. 2015-04-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 23, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412189A1.pdf

 • słowa kluczowe: podeutektyczny odlewniczy stop Al-Si, zarodkowanie, rozdrobnienie ziaren, modyfikacja struktury

  keywords: grain refinement, inoculation, structure modification, hypoeutectic Al-Si cast alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób modyfikacji podeutektycznego stopu $Al−Si$[Method of modification of hypoeutectic $Al−Si$ alloy] / MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji Spółka Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle ; wynalazca: Witold Kazimierz KRAJEWSKI, Józef Szczepan SUCHY, Jerzy Dylong. — Int.Cl.: C22C 21/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228825 B1 ; Udziel. 2017-12-04 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.412189 z dn. 2015-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228825B1.pdf

 • słowa kluczowe: podeutektyczny odlewniczy stop Al-Si, zarodkowanie, rozdrobnienie ziaren, modyfikacja struktury

  keywords: grain refinement, inoculation, structure modification, hypoeutectic Al-Si cast alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: