Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Olszowska-Sobieraj, dr inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6508263063

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem222146
202144
2017413
20163111
201522
201111
201011
200911
200111
200022
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem221012
2021431
2017413
2016312
201522
201111
201011
200911
200111
2000211
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22193
202144
201744
2016312
201522
201111
201011
200911
200111
200022
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
202144
201744
201633
201522
201111
201011
200911
200111
200022
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22517
2021413
2017413
2016321
201522
201111
201011
200911
200111
200022
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22814
2021413
2017413
2016321
201522
201111
201011
200911
200111
200022
1999331
 • Analytical electron microscopy of the $\gamma'$ and $\gamma$ phases in a nickel-base superalloyAnalityczna mikroskopia elektronowa faz $\gamma$ i $\gamma'$ w nadstopie na osnowie niklu / Krzysztof Hodor, Paweł Zięba, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 380–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterization of the after thixoforming microstructure of a 7075 aluminium alloy gear / Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, A. Góral, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. DAŃKO // W: ESAFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : the 13\textsuperscript{th} international ESAFORM conference on Material forming : Brescia, Italy, April 7–9, 2010 : proceedings / eds. Elisabetta Ceretti, Claudio Giardini ; University of Brescia, University of Bergamo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy] : Springer, [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka strukturalna materiału gradientowego na bazie stopu na osnowie niklu otrzymanego bezpośrednio w wyniku procesu odlewniczego / Krzysztof Hodor, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 469–474. — Bibliogr. s. 474, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer quantitative analysis of porosity of copper powder and multi-walled carbon nanotubes composites basing on SEM images / J. Grzegorek, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, W. Maziarz, J. Dutkiewicz // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : WUT], [2017]. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of mechanism of microcracks formation in axe blades / Katarzyna Ciupak, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 62

 • keywords: microstructure, microcracks, metallographic evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of milling time of powder mixtures Cu-CNT on the grain characteristics / Justyna Grzegorek, Wojciech Maziarz, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fabrication of functionally gradient Ni-based superalloy by castingWytwarzanie gradientowego nadstopu na bazie niklu metodą odlewniczą / Krzysztof Hodor, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Paweł Zięba // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of the shaping microstructure technology and properties of AlMgSi alloys on microcracks formation under an influence of static compression loads / Anna Tarasek, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Stolarska, Piotr ULIASZ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: microstructure, casting, precipitation hardening, AlMgSi alloys, strain hardening, microcracks, delaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.99

9
 • Materiały gradientowe jako nowe możliwości współczesnej technikiFunctionally gradient materials as new challenge for modern technology / Krzysztof Hodor, Paweł Zięba, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 6, s. 595–600. — Bibliogr. s. 600, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metallographic evaluation of porosity in magnesium alloys die casting / Rafał Gaj, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 61

 • keywords: porosity, magnesium alloys, quantitative analysis, pressure castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructure and properties of die mould components of $X37CrMoV5-1$ steel after exploitation and laser treatment in the high pressure die casting / P. Cieślik, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, A. Sypień // W: 10\textsuperscript{th} international PhD meeting : 22–23.09.2021, Dresden : proceedings / ed. Magdalena Bieda. — Krakow : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2021. — ISBN: 978-83-60768-61-7. — S. 72–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure evolution of copper matrix composite with carbon nanotubes during ball milling process / Justyna Stolarska, Wojciech Maziarz, Jan Dutkiewicz, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Anna Wójcik // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: copper, ball milling, composite Cu-MWCNT, multi-wall carbon nanotube

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Miedź i ołów w stopach wysokociśnieniowych AlSi9Cu3(Fe)[Copper and lead in high pressure alloys AlSi9Cu3 (Fe)] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości sterowania parametrami mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych za pomocą modyfikacji w formiePossibilities of controlling microstructure parameters of S. G. iron in thin-walled castings by means of in-mould inoculation / Mirosławea MOŻDŻEŃ, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 2, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności : streszczenie[Evaluation of macro and microscopic changes in castings from ductile iron, application of exothermic sheath various degree activity] / B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. KAMIŃSKA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Wydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Study of corrosion and passivation of stainless steel under conditions of sulphuric acid production / R. LEBET, B. STYPUŁA, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 77–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Technologia wykonywania rdzeni odlewniczych przy zastosowaniu metod przyrostowych[Technology of manufacturing foundry cores using additive methods] / Piotr Matysik, Dariusz DROŻYŃSKI, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Grzegorek, Piotr BUBROWSKI // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of the technology of microstructure formation and properties of $AlMgSi$ alloys in the micro-cracks under load of static compression / Anna Tarasek, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Stolarska, Piotr ULIASZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 34

 • keywords: microcracks, AlMgSi alloys of casting and plastic deformation, precipitation hardened, quantitativemetallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tiksotropowe odlewanie stali stopowej wysokowęglowejThixoforming of high carbon alloyed steel / Łukasz Rogal, Jan Dutkiewicz, Wojciech Maziarz, Tomasz Czeppe, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 16, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów X edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ eksploatacji na mikrostrukturę rdzeni wykonanych z azotowanej powierzchniowo stali narzędziowej, stosowanych w produkcji wysokociśnieniowych odlewów ze stopu AlSi9Cu3(Fe)[The impact of exploitation on the microstructure of cores made of surface nitrided tool steel, used in the production of high-pressure AlSi9Cu3(Fe) castings] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wymagania stawiane stalom narzędziowym do pracy na gorąco oraz możliwości kształtowania powierzchni form stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym w celu osiągnięcia jak największej trwałości[Requirements for hot work tool steels and the possibility of shaping the surface of molds used in pressure die casting in order to achieve the highest possible durability] / Piotr CIEŚLIK, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zarządzanie czasem na modelowym przykładzie Wydziału Obróbki Cieplnej odlewów ze stopu AlSiMg[Time management - on the example of a model Department of Heat Treatment AlSiMg alloys] / Piotr BUBROWSKI, Barbara OLSZOWSKA SOBIERAJ, Piotr Matysik // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 159–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: