Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Kosowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Kronika żałobna Janusz Pakulski (1926-2000)
2
 • Mikrostruktura żeliwa Ni-hard 4 po obróbce cieplnej
3
 • Obróbka cieplna żeliwa Ni-Hard 4
4
 • Obróbka cieplna żeliwa z niejednorodnym grafitem sferoidalnym
5
 • Ocena zmian mikrostruktury żeliwa $Ni-Hard 4$ po obróbce cieplnej
6
 • Wpływ miedzi na mikrostrukturę i właściwości żeliwa wysokochromowego
7
 • Wpływ mikrosegregacji na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego obrabianego cieplnie
8
 • Wpływ wybranych parametrów metalurgiczno-odlewniczych na strukturę i właściwości żeliwa wysokochromowego
9
 • Wybrane właściwości mechaniczne i użytkowe żeliwa Ni-Hard 4 obrabianego cieplnie
10
 • Zarys odlewnictwa i wytapianie stopów
11
 • Zmiany mikrosegregacji i mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w wyniku obróbki cieplnej
12
 • Zmiany w obszarze dyfuzyjnego połączenia między żeliwem stopowym a siluminem w odlewach obrabianych cieplnie
13
 • Żeliwo szare jako materiał konstrukcyjny tarcz kierownic turbin parowych