Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Kosowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Kronika żałobna Janusz Pakulski (1926-2000)[Chronicle obituary Janusz Pakulski (1926-2000)] / Józef DAŃKO, Adam KOSOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 5, s. 204–205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mikrostruktura żeliwa Ni-hard 4 po obróbce cieplnejMicrostructure of the heat-treated Ni-hard 4 cast iron / A. KOSOWSKI, E. TYRAŁA, J. STYRKOSZ, E. LEPKA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 7, s. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, obróbka cieplna, odporność na ścieranie, żeliwo Ni-Hard 4

  keywords: heat treatment, phase transformations, wear resistant, cast iron Ni-Hard 4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Obróbka cieplna żeliwa Ni-Hard 4Heat treatment of Ni-Hard 4 cast iron / Adam KOSOWSKI, Elżbieta LEPKA, Jan STYRKOSZ, Edward TYRAŁA // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Obróbka cieplna żeliwa z niejednorodnym grafitem sferoidalnymThe heat treatment process of the cast iron containing heterogeneous modular graphite / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 285–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena zmian mikrostruktury żeliwa $Ni-Hard 4$ po obróbce cieplnej[Quality assessment of $Ni-Hard 4$ cast iron microstructure after thermal treatment] / Adam KOSOWSKI, Edward TYRAŁA, Jan Bonarski, Elżbieta LEPKA // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ miedzi na mikrostrukturę i właściwości żeliwa wysokochromowegoThe influence of copper on the microstructure and properties of high chromium cast iron / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2), s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ mikrosegregacji na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego obrabianego cieplnieThe effect of microsegregation on microstructure and mechanical properties of the heat treated ductile cast iron / KOSOWSKI A., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 383–388. — Bibliogr. s. 388, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ wybranych parametrów metalurgiczno-odlewniczych na strukturę i właściwości żeliwa wysokochromowegoThe influence of chosen foundry-metallurgical parameters on the structures and properties of high chromium cast iron / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 377–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane właściwości mechaniczne i użytkowe żeliwa Ni-Hard 4 obrabianego cieplnieSelected mechanical and functional qualities of Ni-Hard 4 cast iron after its heat treatment / A. KOSOWSKI, E. TYRAŁA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2004 R. 4 nr 11 t. 1, s. 266–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, właściwości użytkowe, żeliwo stopowe

  keywords: heat treatment, alloy cast iron, mechanical qualities, functional qualities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarys odlewnictwa i wytapianie stopów[Outline foundry practice and melting alloy's] / Adam KOSOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 258, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0028). — Bibliogr. s. 258–[259]. — ISBN10: 83-88-408-71-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmiany mikrosegregacji i mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w wyniku obróbki cieplnej[Changes of microsegregation and microstructure of ductile cast iron as the effect of heat treatment] / Adam KOSOWSKI, Jan STYRKOSZ, Edward TYRAŁA // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 125–131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiany w obszarze dyfuzyjnego połączenia między żeliwem stopowym a siluminem w odlewach obrabianych cieplnieChanges in the area of diffusion joint between cast iron and ${Al-Si}$ alloy in the thermally treated castings / A. KOSOWSKI, E. LEPKA, E. TYRAŁA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 7, s. 135–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, żeliwo stopowe, silumin, badania połączeń, wygrzewanie

  keywords: cast iron, thermal treatment, silumin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Żeliwo szare jako materiał konstrukcyjny tarcz kierownic turbin parowych[Grey cast iron as constructional material for guide with coal of the stream turbines] / Adam KOSOWSKI, Leopold STASZCZAK, Jan STYRKOSZ, Edward TYRAŁA // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: