Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Koch, dr inż.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of the skew surfaces in design of timber sructures in the elaboration by Teofil Żebrawski „A few descriptive geometry problems as an addition to the work of F. Sapalski with an example of application of skew surfaces to carpentry” (1847)
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 2013 vol. 24, s. 51–58
2
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną
  AutorzyAndrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 1999 z. 7, s. 19–24
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanego
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoActa Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii 2. — 2007 z. 27, s. 55–64
4
 • [referat, 2002]
 • TytułCoincidental figures in selected double-image projections
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'2002 : proceedings of Symposium on Computational Geometry : Bratislava, September 2002, Kočovce, SR, Vol. 11 / ed. Daniela Velichová ; Slovak University of Technology in Bratislava. — Bratislava : SUT. Department of Mathematics, Mechanical Engineering Faculty, [2002]. — S. 29–34
5
 • [referat, 1999]
 • TytułComputer aided analysis of types of a specifically determined conic with application of the CABRI program
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 73–76
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tribute
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 2009 vol. 19, s. 93–94
7
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułDziałalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoWydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — S. 124–128
8
 • [referat, 2000]
 • TytułExamination of coincidential conic in certain double – image projection method with the use of the Cabri program
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'2000 : proceedings of seminars on computational geometry : September 2000, Kočovce, Vol. 9 / Slovak University of Technology in Bratislava. Civil Engineering Faculty ; Mechanical Engineering Faculty. — Bratislava : Vydavatel'stve STU, 2000. — S. 61–67
9
 • [referat, 2007]
 • TytułFranciszek Sapalski ”{em Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney}”
  AutorzyKOCH Andrzej, WIEJA Tomasz
  ŹródłoSCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2007]. — S. 48–52
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułIssues of descriptive geometry comprised in the works „Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney” and „Zastosowania geometryi wykreślnej” by Franciszek Sapalski
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 2010 vol. 21, s. 49–56
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPolar conics
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoGeometria Wykreślna i Grafika Inżynierska : Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe. — 2000 z. 5, s. 25–28
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPresentation of Descriptive Geometry as a new field of science by F. Sapalski in Cracow Scientific Society on 16textsuperscript{th} November 1817
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz WIEJA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 2011 vol. 22, s. 67–73
13
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrzekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni $E^{3}$
  AutorzyAndrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. — 1999 z. 7, s. 12–18. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_7/Koch1_b_%20nr%20s.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułRelations between two planar fields of images in central-polar projection method
  AutorzyAndrzej KOCH
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1453. Geometria i Grafika Inżynierska. — 2000 z. 3, s. 73–77
15
 • [referat, 1996]
 • TytułThe orthogonal collineation
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoProceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — S. 125–127
16
 • [referat, 2001]
 • TytułThe transformation method in AutoCAD
  AutorzyAndrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'2001 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computational geometry : September 2001, Kočovce, Roč. 10 / ed. Daniela Velichová ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2001. — S. 80–85
17
 • [referat, 1999]
 • TytułUtilization of drawing in 3D AutoCAD R14 for presentation of plane sections and intersections of polyhedra and surfaces
  AutorzyAndrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 67–72
18
 • [referat, 2003]
 • TytułVisualization of 3D objects by means of computer programs
  AutorzyMarek GAWRON, Andrzej KOCH, Adam LANKOSZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO
  ŹródłoSCG'2003 : zborník sympózia o počítačovej geometrii, Kočovce, Roč. 12 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2003. — S. 31–37
19
 • [referat, 2004]
 • TytułVisualization of some stereometric problems
  AutorzyMarek GAWRON, Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA
  ŹródłoSCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : November 2004, Kočovce, Roč. 13 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — S. 40–44
20