Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Małecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-kfm


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4905-5267 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603899011

PBN: 5e709213878c28a04738f89d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Method and system for retrieving metals, ecological sludge and energy from waste electronic equipment / Eko Hybres Sp. z o. o., Głogów Małopolski ; wynalazca: MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2508271 A2 ; Opubl. 2012-10-10. — Zgłosz. nr EP20120460014 z dn. 2012-04-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2508271A2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Method and system for retrieving metals, ecological sludge and energy from waste electronic equipmentVerfahren und System zur Wiedergewinnung von Metallen, ökologischem Schlamm und Energie aus elektronischen Abfallgeräten / Eko Hybres Sp. z o. o, Głogów Małopolski ; wynalazca: MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr, Kalawski Krzysztof [et al.]. — Int.Cl.: C10J 3/18\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2508271 B1 ; Udziel. 2014-09-03 ; Opubl. 2014-09-03. — Zgłosz. nr EP20120460014 z dn. 2012-04-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2508271B1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, odpady elektroniczne, odzysk energii

  keywords: recycling, metals recovery, electronic waste, energy recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rozwój prac nad uruchomieniem produkcji żelazo-molibdenu[Development of works on starting production of ${FeMo}$] / Stanisław NOWAK, Sławomir Starzykowski, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof ŻABA, Angelika Justyniarska, Dariusz Jach // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [49]. — Referat stanowi luźną kartę materiałów konferencyjnych.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali oraz gazu i żużla ekologicznego z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu[The method of destruction and recovery of metals, organic gas and slag from waste electrical and electronic equipment and installation system to use this method] / EKO HYBRES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Rzeszów ; wynalazca: MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391120 A1 ; Opubl. 2011-11-07. — Zgłosz. nr P.391120 z dn. 2010-04-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 23, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391120A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali oraz gazu i żużla ekologicznego ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu[The method of destruction and recovery of metals, organic gas and slag from waste electrical and electronic equipment and installation system to use this method] / EKO HYBRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów ; wynalazca: Stanisław MAŁECKI, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215957 B1 ; Udziel. 2013-06-11 ; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.391120 z dn. 2010-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215957B1.pdf

 • słowa kluczowe: odpady ZSEE, piec plazmowy, odzysk metali, żużel ekologiczny

  keywords: WEEE wastes, plasma furnace, metals recovery, ecological slag

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu i energii z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu[Method for destruction and recovery of metals, ecological slag and energy from waste electrical and electronic equipment and installation for using this method] / EKO HYBRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rogoźnica ; wynalazca: Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Krzysztof Kalawski, Jerzy Szabowski, Wojciech Zając, Kazimierz Zając. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223667 B1 ; Udziel. 2016-02-19 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.394458 z dn. 2011-04-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223667B1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, odpady elektroniczne, odzysk energii

  keywords: recycling, metals recovery, electronic waste, energy recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego i energii ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu[Method for destruction and recovery of metals, ecological slag and energy from waste electrical and electronic equipment and installation for using this method] / EKO HYBRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rogoźnica ; wynalazca: MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394458 A1 ; Opubl. 2012-10-08. — Zgłosz. nr P.394458 z dn. 2011-04-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 21, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394458A1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, odpady elektroniczne, odzysk energii

  keywords: recycling, metals recovery, electronic waste, energy recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób odzyskiwania materiałów, zwłaszcza miedzi ze złomu kabli i przewodów z izolacją przeciwwilgociową[The method of recovery of materials, especially copper from scrap of wire and cable with damp insulation] / Rado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ławnica ; wynalazca: NOWAK Stanisław, ŻABA Krzysztof, MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr, Kubis Antoni, RĘKAS Artur. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399713 A1 ; Opubl. 2014-01-07. — Zgłosz. nr P.399713 z dn. 2012-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 1, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399713A1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, kable i przewody z miedzi, izolacja przeciwwilgociowa

  keywords: recycling, cables and wires of copper, damp insulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem[Method of obtaining a zn–ti primary alloy] / Zakłady Metalurgiczne SILESIA Spółka Akcyjna Grupa Impexmetal SA, Katowice [et al.] ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI [et al.] Wiesław KOPROWSKI. — Int.Cl.: C22B 18/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194377 B1 ; Udziel. 2006-12-19 ; Opubl. 2007-05-31. — Zgłosz. nr P.347810 z dn. 2001-05-29. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194377B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych[Method for processing copper scrap and cupriferous raw materials] / wynalazca: JAROSZ Piotr, MAŁECKI Stanisław. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391431 A1 ; Opubl. 2011-12-19. — Zgłosz. nr P.391431 z dn. 2010-06-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 26, s. 18. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391431A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób przygotowania zasiarczonych odpadów ołowionośnych do dalszej przeróbki na ołów metaliczny[Method of preparing sulphur-containing lead-bearing wastes for further processing intended to obtaining metallic lead] / Zakłady Górniczo-Hutnicze ORZEŁ BIAŁY SA, Bytom [et al.] ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Wiesław KOPROWSKI [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: H01M 10/54. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189589 B1 ; Udziel. 2004-11-26 ; Opubl. 2005-08-31. — Zgłosz. nr P.330558 z dn. 1998-12-22. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189589B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZSEE) dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych[Method for disposal of electrical and electronic waste (WEEE) for metal recovery, mainly copper and noble metals] / wynalazca: JAROSZ Piotr, MAŁECKI Stanisław. — Int.Cl.: C22C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391430 A1 ; Opubl. 2011-12-19. — Zgłosz. nr P.391430 z dn. 2010-06-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 26, s. 18. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391430A1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, złom elektroniczny, piec szybowy

  keywords: recycling, blast furnace, metals recovery, electronic waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego ZSEE w piecach obrotowo wychylnych dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych[Method for disposal of the WEEE, pivoted rotary furnaces for the recovery of metals, especially copper and precious metals] / wynalazca: JAROSZ Piotr, MAŁECKI Stanisław. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401468 A1 ; Opubl. 2013-02-04. — Zgłosz. nr P.401468 z dn. 2010-06-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 3, s. 54. — Brak afiliacji AGH. — Numer zgłoszenia macierzystego P.391430. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401468A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego ZSEE w piecach szybowych dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych[Method for disposal of electrical and electronic waste (WEEE) for metal recovery, mainly copper and noble metals] / wynalazca: Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217504 B1 ; Udziel. 2013-12-23 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.391430 z dn. 2010-06-07. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217504B1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, złom elektroniczny, piec szybowy

  keywords: recycling, blast furnace, metals recovery, electronic waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania seleninu sodu oraz układ urządzeń do wytwarzania seleninu sodu[Sodium selenine production method and the set of tools for sodium selenine production] / ARKOP Sp. z o. o., Bukowno ; wynalazca: MALINOWSKI Czesław, MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: C01D 13/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379103 A1 ; Opubl. 2007-09-17. — Zgłosz. nr P.379103 z dn. 2006-03-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 19, s. 10. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379103A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania seleninu sodu oraz układ urządzeń do wytwarzania seleninu sodu[Sodium selenine production method and the set of tools for sodium selenine production] / Przedsiębiorstwo ARKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bukowno ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Julian Kazibut, Adam Ciura, Marcin Kubiczek, Eugeniusz Tarasin. — Int.Cl.: C01B 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212850 B1 ; Udziel. 2012-06-20 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.379103 z dn. 2006-03-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212850B1.pdf

 • słowa kluczowe: selenin sodu, otrzymywanie

  keywords: sodium selenite, receiving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania stopu cynku do przeróbki plastycznej[Method of obtaining a zinc alloy for plastic working] / Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE, Miasteczko Śląskie [et al.] ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI [et al.]. — Int.Cl.: C22B 1/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192694 B1 ; Udziel. 2005-06-27 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341116 z dn. 2000-06-28. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192694B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania tlenku cynkowego z odpadów cynkowych o podwyższonej zawartości chloru[Method of obtaining zinc oxide from zinc-containing wastes of elevated chlorine content] / wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Kazimiera MALINOWSKA, Julian Kazibut, Adam Węglarz. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22B 3/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189160 B1 ; Udziel. 2004-11-24 ; Opubl. 2005-06-30. — Zgłosz. nr P.327587 z dn. 1998-07-16. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189160B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stop wstępny cynku i sposób wytwarzania stopu wstępnego cynku[Primary zinc alloy and method of obtaining same] / Zakłady Metalurgiczne SILESIA Spółka Akcyjna Grupa Impexmetal SA, Katowice [et al.] ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI [et al.] Wiesław KOPROWSKI. — Int.Cl.: C22B 18/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194378 B1 ; Udziel. 2006-12-19 ; Opubl. 2007-05-31. — Zgłosz. nr P.347792 z dn. 2001-05-28. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194378B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stop wstępny cynku i sposób wytwarzania tego stopu[Preliminary zinc alloy and method of obtaining same] / Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE, Miasteczko Śląskie [et al.] ; wynalazca: Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI [et al.]. — Int.Cl.: C22B 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192695 B1 ; Udziel. 2005-06-27 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.342782 z dn. 2000-09-25. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192695B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: