Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Małecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4905-5267 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603899011

PBN: 5e709213878c28a04738f89d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Method and system for retrieving metals, ecological sludge and energy from waste electronic equipment
2
 • Method and system for retrieving metals, ecological sludge and energy from waste electronic equipment
3
 • Rozwój prac nad uruchomieniem produkcji żelazo-molibdenu
4
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali oraz gazu i żużla ekologicznego z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu
5
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali oraz gazu i żużla ekologicznego ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu
6
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu i energii z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu
7
 • Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego i energii ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu
8
 • Sposób odzyskiwania materiałów, zwłaszcza miedzi ze złomu kabli i przewodów z izolacją przeciwwilgociową
9
 • Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem
10
 • Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych
11
 • Sposób przygotowania zasiarczonych odpadów ołowionośnych do dalszej przeróbki na ołów metaliczny
12
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZSEE) dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych
13
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego ZSEE w piecach obrotowo wychylnych dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych
14
 • Sposób utylizacji złomu elektrotechnicznego i elektronicznego ZSEE w piecach szybowych dla odzysku metali, głównie miedzi i metali szlachetnych
15
 • Sposób wytwarzania seleninu sodu oraz układ urządzeń do wytwarzania seleninu sodu
16
 • Sposób wytwarzania seleninu sodu oraz układ urządzeń do wytwarzania seleninu sodu
17
 • Sposób wytwarzania stopu cynku do przeróbki plastycznej
18
 • Sposób wytwarzania tlenku cynkowego z odpadów cynkowych o podwyższonej zawartości chloru
19
 • Stop wstępny cynku i sposób wytwarzania stopu wstępnego cynku
20
 • Stop wstępny cynku i sposób wytwarzania tego stopu