Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Małecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4905-5267

ResearcherID: brak

Scopus: 6603899011

PBN: 903347

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułA methodology for optimization in multistage industrial processes : a pilot study
  AutorzyPiotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Piotr OPROCHA, Łukasz SZTANGRET, Marek WILKUS
  ŹródłoMathematical Problems in Engineering. — 2015 art. ID 182679, s. 1–10. — tekst: http://downloads.hindawi.com/journals/mpe/2015/182679.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAlkaline leaching of low zinc content iron-bearing sludges
  AutorzyK. GARGUL, P. JAROSZ, S. MAŁECKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 iss. 1, s. 43–49. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2016/11.pdf
3
 • [referat, 2007]
 • TytułAlternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych
  AutorzyCz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga
  Źródło„Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — S. 89–95
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stabilności składu chemicznego żeliwa po stopowaniu molibdenem wprowadzanym w postaci trójtlenku
  AutorzyPiotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 10, s. 689–692
6
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu składu fazy gazowej $(CO+CO_{2})$ na przebieg reakcji redukcji $SrSO_{4}$ oraz reakcji utleniania SrS
  AutorzyCzesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 224–230
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytu
  AutorzyCzesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga, Ł. Jochymek, S. Złociński
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 4, s. 182–185
8
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego
  AutorzyCz. MALINOWSKI, R. OBŁĄKOWSKI, St. MAŁECKI, St. PIETRZYK
  ŹródłoMetale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — S. 129–138
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułBehavior of copper and lead during mineralurgical and hydrometallurgical processing of flash smelting slag
  AutorzyKrzysztof GARGUL, Bożena BORYCZKO, Andżelika BUKOWSKA, Adam HOŁDA, Stanisław MAŁECKI, Barbara TORA
  ŹródłoArchives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2021 vol. 21 iss. 1 art. no. 26, s. 1-13. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43452-021-00184-9.pdf
10
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of iron compounds and zinc oxide addition on the process of sulfide concentrates roasting
  AutorzyStanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Leszek Stencel, Mirosław Fatyga, Zbigniew Curyło
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 58
11
 • [referat, 2002]
 • TytułEliminacja ołowiu ze stopu $Cu-Pb-Fe$ za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu
  AutorzyCzesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Marian KUCHARSKI, Janusz KOWALCZYK, Wiesław MRÓZ, Wiesław KOPROWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 270–275
12
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of optimization strategies dedicated to multistage processes
  AutorzyPiotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoKomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — S. 171–174
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGranulacja $MoO_{3}$ jako półproduktu do procesu stopowania – analiza procesu i właściwości granulatu
  AutorzyPiotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Marek GALANTY, Stanisław Serkowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 10, s. 666–674
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInfluence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ conversion into SrS and $SrS$ into $SrSO_{4}$
  AutorzyCzesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 297–305
15
 • [referat, 2002]
 • TytułInfluence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ to SrS and SrS to $SrSO_{4}$
  AutorzyCzesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK
  ŹródłoMetallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKinetics of $SrSO_{4}$ reduction by means of $(CO+CO_{2})$ gas mixtures
  AutorzyMaksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81–93
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKinetics of the fluidised oxidation of zinc sulphide concentrates with an addition of inert materials
  AutorzyP. JAROSZ, S. MAŁECKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1367–1372
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułLow-waste recycling of spent $CuO-ZnO-Al_{2}O_{3}$ catalysts
  AutorzyStanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL
  ŹródłoMetals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 177, s. 1–8. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/3/177/pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetamodeling and optimization of a blister copper two-stage production process
  AutorzyPiotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoJOM / The Minerals, Metals & Materials Society. — 2016 vol. 68 no. 6, s. 1535–1540. — tekst: http://goo.gl/0Sr2Rc
21
 • [referat, 2015]
 • TytułMetamodelling and optimization of copper flash smelting process
  AutorzyMarcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoApplied mathematics and materials : proceedings of the 8th international conference on Materials Science (MATERIALS'15), proceedings of the 8th international conference on Finite differences, finite elements, finite volumes, boundary elements (F-and-B'15), proceedings of the 3rd international conference on Optimization techniques in engineering (OTENG'15) : Rome, Italy, November 7–9, 2015 / ed. Imre J. Rudas. — [Italy] : WSEAS Press, cop. 2015. — S. 52–56
22
 • [referat, 2016]
 • TytułMetamodelowanie procesu produkcji miedzi blister - porównanie efektywności metod modelowania
  AutorzyPiotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoKomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 70–71
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModeling of the oxidizing roasting process of zinc sulphide concentrates using artificial neural networks
  AutorzyŁukasz SZTANGRET, Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK, Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 122–127
24
 • [referat, 2015]
 • TytułModelowanie procesu produkcji miedzi blister z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  AutorzyMarcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Piotr OPROCHA, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoOMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 23
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModelowanie procesu produkcji miedzi blister z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  AutorzyMarcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Piotr OPROCHA, Łukasz SZTANGRET
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 1, s. 21–25