Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Małecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4905-5267 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603899011

PBN: 5e709213878c28a04738f89d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem861730426
20229333
202122
2019413
201822
2017211
2016413
2015532
20146123
2013312
201211
201151121
2010826
200911
200822
2007422
2006321
200511
2004211
2003211
2002945
2001312
2000642
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8647363
2022945
202122
2019413
201822
2017211
20164121
2015541
20146141
2013321
201211
2011532
201088
200911
200822
200744
200633
200511
2004211
200322
2002963
2001312
2000633
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem866620
2022954
2021211
2019422
2018211
201722
2016431
2015523
2014651
2013321
201211
2011541
201088
200911
200822
200744
200633
200511
2004211
200322
2002972
2001312
200066
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem862462
2022936
202122
2019431
201822
201722
2016422
2015523
2014633
201333
201211
2011514
201088
200911
200822
200744
200633
200511
2004211
200322
2002927
200133
2000633
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem863551
2022945
202122
201944
201822
2017211
2016431
2015523
2014642
2013321
201211
2011541
2010862
200911
200822
200744
200633
200511
200422
200322
200299
200133
200066
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem865333
2022981
202122
201944
201822
201722
2016431
2015532
2014642
201333
201211
2011523
2010862
200911
200822
200744
2006312
200511
2004211
2003211
2002945
200133
200066
19992111
2
3
 • Alternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych[An alternative method of processing zinc waste materials] / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza stabilności składu chemicznego żeliwa po stopowaniu molibdenem wprowadzanym w postaci trójtlenkuThe analysis of the chemical composition stability of cast iron products after alloying molybdenum in the form of trioxide / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 689–692. — Bibliogr. s. 692

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu składu fazy gazowej $(CO+CO_{2})$ na przebieg reakcji redukcji $SrSO_{4}$ oraz reakcji utleniania SrS[Analysis of the influence of $(CO+CO_{2})$ gas-phase composition on the reaction course of $SrSO_{4}$ reduction and on the reaction of $SrS$ oxygenation] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 224–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytuInvestigation of possiblity of iron precipitation from solution in the jarosite form / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga, Ł. Jochymek, S. Złociński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnegoInvestigations of new recycling technologies development with respect to natural environment protection / Cz. MALINOWSKI, R. OBŁĄKOWSKI, St. MAŁECKI, St. PIETRZYK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 129–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Effect of iron compounds and zinc oxide addition on the process of sulfide concentrates roasting / Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Leszek Stencel, Mirosław Fatyga, Zbigniew Curyło // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Eliminacja ołowiu ze stopu $Cu-Pb-Fe$ za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu[Elimination of lead from $Cu-Pb-Fe$ alloy by means gas of variable oxygen content] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Marian KUCHARSKI, Janusz KOWALCZYK, Wiesław MRÓZ, Wiesław KOPROWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evaluation of optimization strategies dedicated to multistage processes / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174

 • keywords: optimization strategies, multistage processes, particle swarm optimization method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Factsage equilibria simulations as a tool to envisage corrosion of refractory materials for the copper industry : [abstract] / I. JASTRZĘBSKA, S. MAŁECKI, A. Jastrzębski, J. SZCZERBA // W: TOFA 2022 : 18\textsuperscript{th}discussion meeting on Thermodynamics of alloys : September 12–16, 2022, Kraków, Poland : programme / ed. Przemysław Fima. — Kraków : Polish Foundrymen's Association, cop. 2022. — ISBN: 978-83-963247-2-6. — S. 91. — Toż pod adresem {https://tofa2022.pl/wp-content/uploads/2022/09/TOFA-Book-of-Abstracts-final-version-2022.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Granulacja $MoO_{3}$ jako półproduktu do procesu stopowania – analiza procesu i właściwości granulatuThe analysis and properties of $MoO_{3}$ granulation as an intermediate product of an alloying process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Marek GALANTY, Stanisław Serkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 666–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: granulacja, lepiszcze, tlenek molibdenu, właściwości mechaniczne i fizyczne

  keywords: granulation, binder, molybdenum oxide, mechanical and physical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • High-performance method of recovery of metals from EAF dust-processing without solid waste / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL, Marek Warzecha, Grzegorz Stradomski, Artur Hutny, Mateusz Madej, Michał Dobrzyński, Ryszard Prajsnar, Grzegorz Krawiec // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 6061, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-14. — M. Madej - afiliacja: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STILMAR, Częstochowa, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6061/pdf

 • keywords: slag, reduction, steel, zinc recycling, iron recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14206061

17
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ conversion into SrS and $SrS$ into $SrSO_{4}$Wpływ parametrów procesu na przebieg reakcji $SrSO_{4}$ do $SrS$ i SrS do $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ to SrS and SrS to $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kinetics of $SrSO_{4}$ reduction by means of $(CO+CO_{2})$ gas mixturesKinetyka redukcji $SrSO_{4}$ za pomocą mieszaniny gazów $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetics of the fluidised oxidation of zinc sulphide concentrates with an addition of inert materialsKinetyka fluidalnego utleniania siarczkowych koncentratów cynku z dodatkiem materiałów obojętnych / P. JAROSZ, S. MAŁECKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1367–1372. — Bibliogr. s. 1372

 • keywords: oxidation kinetics, roasting, zinc concentrates, inert materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0233

21
22
 • Lead oxide production in Barton reactor — effect of increased air humidity on lead oxide production parameters / Rafał SZELA, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // W: Prime archives in material science [Dokument elektroniczny] / ed. Esubalew Kasaw Gebeyehu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 4th edition. — Hyderabad : Vide Leaf, 2022. — e-ISBN: 978-93-92117-40-4. — S. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://videleaf.com/wp-content/uploads/2022/10/Lead-Oxide-Production-in-Barton-Reactor%E2%80%94Effect-of-Increased-Air-Humidity-on-Lead-Oxide-Production-Parameters.pdf [2022-10-07]. — Bibliogr. s. 22–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-30. — This book chapter is a republication of an article published by Stanisław Małecki, et al. at Materials in July 2022. (Szela, R.; Małecki, S.; Gargul, K. Lead Oxide Production in Barton Reactor—Effect of Increased Air Humidity on Lead Oxide Production Parameters. Materials 2022, 15, 4941. https://doi.org/10.3390/ma15144941). — R. Szela – dod. afiliacja: PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o. o., Mielec

 • keywords: lead, lead-acid batteries, absorption, lead oxide, Barton reactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Lead oxide production in Barton reactor-effect of increased air humidity on lead oxide production parameters / Rafał SZELA, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no. 4941, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-15. — R. Szela - dod. afiliacja: PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o., Mielec, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4941/pdf?version=1657983195

 • keywords: lead, lead-acid batteries, absorption, lead oxide, Barton reactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15144941

24
 • Low-waste recycling of spent $CuO-ZnO-Al_{2}O_{3}$ catalysts / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 177, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-12. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/3/177/pdf

 • keywords: copper, sustainable development, recycling, zinc, spent catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met8030177

25