Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Kucharski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7005551598

PBN: 903340

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • An investigation on stabilisation of arsenic removed from blister copper
2
 • Arsenic removal from blister copper by soda injection into melts
3
 • A study on copper recovery from the slag of Outokumpu direct-to-copper process
4
 • Badania nad alternatywną metodą odzysku cyny z powierzchni blachy białej
5
 • Badania nad odmiedziowaniem żużli z procesu zawiesinowego za pomocą węgla
6
 • Badania nad odzyskiem cyny z powierzchni blach białych
7
 • Distribution coefficient of tellurium between liquid silver and sodium carbonate slag
8
 • Elektrohimično anodno raztvarâne na FeCuNiCoMn splav v cârna kiselina
9
 • Eliminacja ołowiu ze stopu $Cu-Pb-Fe$ za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu
10
 • Gęstość stopów ${Cu-Pb}$
11
 • Influence of temperature on the reduction rate of the slag from a Direct-to-Blister Flash Smelting process
12
 • Investigations on the interfacial tension between the Ag-Te alloy and the sodium carbonate slag with the use of the X-ray technique
13
 • Kinetyka redukcji żużla z procesu zawiesionowego z zastosowaniem różnych postaci reduktora grafitowego
14
 • Leachability and thermal stability of synthesised and natural svabite
15
 • Lead removal from $Cu-Pb-Fe$ alloys by gas injection into melt
16
 • Napięcie międzyfazowe na granicy stop $Cu-Pb-Fe$/żużel zawiesinowy
17
 • Napięcie powierzchniowe i gęstość stopów $Ag-Bi-Sn$
18
 • Napięcie powierzchniowe stopów $Cu-Ag-Au$
19
 • Odzysk aluminium z puszek po napojach
20
 • Odzysk cynku z pyłów stalowniczych przy zastosowaniu technologii „EZINEX” i „ZINCEX”
21
 • Odzysk telluru z żużla po rafinacji srebra
22
 • Otrzymywanie miedzi z surowców wtórnych
23
 • Perspektywy metalurgii miedzi
24
 • Pirometalurgia miedzi
25
 • Pomiar gęstości i napięcia powierzchniowego za pomocą metody leżącej kropli