Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Kucharski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7005551598

PBN: 903340

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A study on the copper recovery from the slag of the outokumpu direct-to-copper process / Marian KUCHARSKI, Tomasz SAK, Piotr MADEJ, Maciej WĘDRYCHOWICZ, Wiesław MRÓZ // Metallurgical and Materials Transactions. B, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 2, s. 590–602. — Bibliogr. s. 601–602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11663-013-9961-2

2
 • Modeling and experimental measurements of the surface tension of $Cu-Pb-Fe$ alloysModelowanie i pomiar napiecia powierzchniowego stopów $Cu-Pb-Fe$ / G. Siwiec, M. KUCHARSKI, J. Botor // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1167–1172. — Bibliogr. s. 1172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Pomiar gęstości miedzi, ołowiu oraz stopu miedź-ołów w stanie ciekłym metodą dylatometrycznąDensity of liquid copper, lead and copper-lead alloy using dilatometer / Tomasz SAK, Teresa SAK, Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Recovery of tellurium from sodium carbonate slagOdzysk telluru z żużli sodowych / M. KUCHARSKI, P. MADEJ, M. WĘDRYCHOWICZ, T. SAK, W. MRÓZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 51–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: refining, tellurium recovery, crude silver, sodium carbonate slag

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amim-2014-0009

5
 • Recykling metali nieżelaznych[Recycling of non-ferrous metals] / Marian KUCHARSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 537, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0375). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-323-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z procesu zawiesinowego otrzymywania miedzi[Method of copper recovery from slags, particularly from slags of direct–to–blister flash smelting process] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KUCHARSKI Marian, ROGÓŻ Katarzyna. — Int.Cl.: C22B 7/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389503 A1 ; Opubl. 2011-05-23. — Zgłosz. nr P.389503 z dn. 2009-11-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 11, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389503A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z procesu zawiesinowego otrzymywania miedzi[Method for decoppering waste slag, especially after flash furnace process of obtaining copper] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian KUCHARSKI, Katarzyna ROGÓŻ. — Int.Cl.: C22B 7/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213767 B1 ; Udziel. 2012-11-12 ; Opubl. 2013-04-30. — Zgłosz. nr P.389503 z dn. 2009-11-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213767B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Termodynamiczna analiza ciekłych roztworów Cu-OA thermodynamic analysis of the Cu-O solutions / Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 11, s. 9–13. — Bibliogr. s. 12–13

 • słowa kluczowe: roztwór miedź-tlen, właściwości termodynamiczne

  keywords: thermodynamic properties, copper-oxygen, mixture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.11.2

9
 • Termodynamiczna analiza ciekłych roztworów $Cu-S-O$A thermodynamic analysis of $Cu-S-O$ solutions / Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 6, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16. — Błędny zapis nazwiska Autora: Marian Kucharsk

 • słowa kluczowe: właściwości termodynamiczne, roztwór miedź-siarka-tlen

  keywords: thermodynamic properties, copper-sulphur-oxygen solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.6.2

10
 • Thermodynamic properties of $Cu-S$ solutions / M. KUCHARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1815–1820. — Bibliogr. s. 1820. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2018/31.pdf

 • keywords: copper, thermodynamic properties, sulphur

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2018.125109

11
 • The influence of the carbon surface on the rate of copper recovery from slag of the direct-to-blister process / Piotr MADEJ, Marian KUCHARSKI // OAlib ; ISSN 2333-9705. — 2014 vol. 1, s. e1057-1–e1057-13. — Bibliogr. s. e1057-12–e1057-13, Abstr.

 • keywords: slag, kinetics, outokumpu direct-to-blister process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The rate of metal oxides reduction from the slag of the direct-to-blister flash smelting processKinetyka redukcji tlenków metali z żużli z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi / K. ROGÓŻ, M. KUCHARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 317–323. — Bibliogr. s. 323

 • keywords: slag, reduction, direct-to-blister process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ temperatury na kinetykę redukcji żużla zawiesinowego za pomocą reduktora umieszczonego na jego powierzchniInfluence of temperature on the reduction rate of the slag of the direct-to-blister process by means of a reducer (grinded graphite) applied on its surface / Piotr MADEJ, Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 8, s. 383–395. — Bibliogr. s. 394–395

 • słowa kluczowe: kinetyka odzysku miedzi, proces jednostadialny Outokumpu

  keywords: copper recovery kinetics, Outokumpu direct-to-copper process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ zasadowości żużla z procesu zawiesinowego na szybkość procesu jego odmiedziowania za pomocą reduktora węglowegoInfluence of the basicity of the slag from the direct-to blister process on the rate of the copper recovery by means of carbon reducer / Piotr MADEJ, Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 1, s. 3–15. — Bibliogr. s. 14–15

 • słowa kluczowe: proces jednostadialny Outokumpu, zasadowość żużla

  keywords: kinetics, kinetyka, outokumpu direct-to-blister process, slag basicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.1.1

15
 • Zmiana składu fazy gazowej w procesie redukcji i utleniania cynkuChanges in the composition of the gaseous phase in the process of reduction and oxidation of zinc / Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 8, s. 348–354. — Bibliogr. s. 354

 • słowa kluczowe: skład fazy gazowej, redukcja tlenku cynku, utlenianie cynku gazowego

  keywords: gas phase composition, reduction of zinc oxide, oxidation of gaseous zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.8.4