Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Bukiej, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem211146
200722
200633
20027511
2001431
2000321
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21183
200722
200633
2002752
200144
200033
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21192
200722
200633
2002752
200144
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2121
200722
200633
200277
200144
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2121
200722
200633
200277
200144
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem211011
200722
200633
2002725
2001413
2000312
19992111
 • Analiza przyczyn obecności srebra w miedzi katodowejHow to account for the presence of silver in the cathode copper – an analysis / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–19]. — Bibliogr. s. [19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezemisyjna technologia przerobu stopu Cu-Fe-Pb[No emission processing technology of Cu-Fe-Pb alloy] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 189–201. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • “Copper elimination from raw gold-bearing slime” / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: 6\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27.6.–29.6.2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. ed. Fečko Peter, associated ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — ISBN10: 8024800721. — S. 571–575. — Bibliogr. s. 575, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eliminacja arsenu ze szlamu kaskadowego w procesie oczyszczania elektrolitu porafinacyjnego miedzi[Elimination of arsenic from cascade sludge in the purification process of post-refining copper industry] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Recyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 389–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ, Krzysztof PACŁAWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody rafinacji stopów srebraMethods of refining gold alloys / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Metale szlachetne : konferencja : Niedzica 5–6 październik 2000 = Noble metals : proceedings of the conference / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2000. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odpady przemysłu metali nieżelaznych w Polsce : wybrane zagadnienia[Non-ferrous metals industry wastes] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa : 20–22.06.2002 Zakopane = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes V [fourth] international conference / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH ; SITPH [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego] – Oddział Metale. — [Kraków : FMN TiR ; WMN AGH ; SITPH – OM], [2002]. — Opis część. wg okł.. — S. 2–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przegląd metod i sposobów rozpuszczania rodu pierwotnej i wtórnej bazy surowcowejNew methods and ways of rhodium dissolution of the primary and secondary material resources / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 6, s. 346–349. — Bibliogr. s. 349, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przegląd metod i sposobów rozpuszczania rodu pierwotnej i wtórnej bazy surowcowej[New methods and ways of rhodium dissolution of the primary and secondary material resources] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: II [Druga] krajowa konferencja naukowa na temat: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych” : Kraków 23–24 września 1999 r. / red. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ; Komitet Metalurgii PAN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH. — [Kraków : AGH. WMN], [1999]. — S. [55–67]. — Bibliogr. s. [67], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przegląd ważniejszych metod i sposobów wydzielania rodu z roztworów i jego rafinacjaReview of the more important methods and ways of the separation of rhodium from solutions and its refining / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : konferencja : Niedzica 5–6 październik 2000 = Noble metals : proceedings of the conference / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2000. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rafinacja rodu w roztworach wodnychRhodium refining in water solutions / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rod we wtórnych szlamach anodowych[Rodium in secondary anode slimes] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław Wroński, Wojciech Cis, Paweł Borzęcki // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR], [2002]. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu magnezowo-amonowego z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of magnesium-ammonium arsenate form waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192653 B1 ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341262 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192653B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu żelaza lub glinu z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of iron arsenate from waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192682 B1 ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341263 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192682B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób odzyskiwania metali, głównie arsenu i cynku z odpadowych materiałów pochodzących z produkcji miedzi[Method of recovering metals, in particular arsenium and zinc, from copper production process waste materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190927 B1 ; Udziel. 2005-06-27 ; Opubl. 2006-02-28. — Zgłosz. nr P.340970 z dn. 2000-06-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190927B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób usuwania arsenu z surowej gąbki miedziowo-arsenowej[Method of removing arsenic from crude copper-arsenic sponge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01G 28/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184536 B1 ; Udziel. 2002-04-05 ; Opubl. 2002-11-29. — Zgłosz. nr P.318916 z dn. 1997-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184536B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania metalicznego arsenu oraz urządzenie do wytwarzania metalicznego arsenu[Method of and apparatus for obtaining elemental arsenic] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C01G 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 193597 B1 ; Udziel. 2006-07-26 ; Opubl. 2007-02-28. — Zgłosz. nr P.345128 z dn. 2001-01-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL193597B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania mieszanki wsadowej do otrzymywania ołowiu w obrotowo-wahadłowym piecu z odpadów przemysłu miedziowego[Method for preparing a charge mix for obtaining lead from copper industry wastes in a rockable rotary kiln] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ [et al.]. — Int.Cl.: C22B 13/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194202 B1 ; Udziel. 2006-11-08 ; Opubl. 2007-05-31. — Zgłosz. nr P.346072 z dn. 2001-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194202B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Utilization of the waste products of the copper industry of application of post-rafinement electrolitesZagospodarowanie odpadowych materiałów przemysłu miedziowego z zastosowaniem elektrolitów porafinacyjnych / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2002 vol. 28 no. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ parametrów przygotowania stopów typu dore'a na rozpuszczalność $Pt$ w roztworach typu azotanowego[Influence of the parameters of preparing the dore'a alloys on the solubility $Pt$ in solutions of nitrate type] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI, Jan JAROMINEK, Władysław Wroński, Wojciech Cis // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR], [2002]. — S. 111–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wydzielanie i rafinacja rodu z jego roztworów technologicznychPrecipitation and refining of rhodium from rhodium technological solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 10, s. 464–467. — Bibliogr. s. 467, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: