Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Gumowska, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603265080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3431525
2019211
2018211
201711
201511
201422
2013312
2012211
201022
200922
200822
2007211
200444
200322
2002514
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem341420
201922
2018211
201711
201511
201422
201333
201222
2010211
200922
200822
2007211
2004422
200322
200255
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34268
2019211
201822
201711
201511
2014211
201333
2012211
201022
2009211
2008211
200722
2004422
200322
200255
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem341222
2019211
201822
201711
201511
201422
2013312
2012211
2010211
200922
200822
200722
2004422
200322
200255
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem341519
2019211
201822
201711
201511
201422
2013321
2012211
201022
200922
200822
200722
200444
200322
200255
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem34268
2019211
201822
201711
201511
201422
2013321
2012211
201022
200922
200822
200722
200444
200322
2002541
200011
1999111
 • ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ composites obtained by the electrochemical methodOtrzymywanie kompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ i ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ metodą elektrochemiczną / W. GUMOWSKA, I. DOBOSZ, M. Uhlemann, J. Koza // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1119–1133. — Bibliogr. s. 1132–1133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ composites obtained by the electrochemical metod.. Pt. 2, Magnetic properties of {Co} and {Fe} nanowiresElektrochemiczna metoda otrzymywania kompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ i ${Al_{2}O_{3}-Fe}$. Cz. 2, Własności magnetyczne nanodrutów kobaltu i żelaza / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. Uhlemann, J. Koza // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 683–687. — Bibliogr. s. 687

 • keywords: cobalt, anodic alumina membrane, iron, nano wire arrays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Al_{2}O_{3}-Me$ layers obtained by the electrochemical methodWarstwy $Al_{2}O_{3}-Me$ uzyskane metodą elektrochemiczną / Iwona DOBOSZ, Margitta Uhlemann, Wanda GUMOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektroosadzanie, membrana anodowego tlenku glinu (AAM), nanodruty, stop

  keywords: electrodeposition, nano wires, anodic alumina membrane (AAM), alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2013.39.1.15

4
 • An electrochemical method of the composite coatings formation on aluminum surface / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementacja miedzi z zastosowaniem cynku, żelaza i aluminium z kwaśnych roztworów siarczanowych : kinetyka procesu i morfologia osadów wycementowanej miedziCementation of copper onto zinc, iron and aluminium from acidic sulphate electrolytes : a kinetic study and morphology of cemented copper deposits / Wanda GUMOWSKA, Marcin Maruta // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 1, s. 8–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • słowa kluczowe: cementacja miedzi, kinetyka procesu, morfologia osadów miedzi

  keywords: kinetic study, cementation of copper, morphology of copper deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.1.2

6
 • Corrosion and protection of metals : laboratory exercises / Ewa RUDNIK, Wanda GUMOWSKA, Irena HARAŃCZYK ; transl. Ewa RUDNIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 211, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1745). — Bibliogr. s. 211–[212]. — ISBN: 978-83-7464-968-1. — Skrypt jest ang. wersją książki "Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne" (wyd. 1 2007; wyd. 2 2014)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektrochemiczna metoda otrzymywania nanokompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ oraz ${Al_{2}O_{3}-Fe}$Electrochemical method of manufacturing of ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ nanocomposites / Wanda GUMOWSKA, Iwona DOBOSZ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 566–569. — Bibliogr. s. 569. — „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jarząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Influence of periodic current reversal (PCR) on the passivation of anodes in the process of electrochemical refining of copperWpływ okresowej zmiany kierunku prądu (PCR) na pasywację anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi / Wanda GUMOWSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 93–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne[Corrosion and protection of metals : laboratory exercises] / Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Irena HARAŃCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 224 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1694). — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnychCobalt leaching from secondary cobalt-containing materials / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnychCobalt leaching from cobalt-bearing ores / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kobalt, ługowanie, ruda kobaltonośna

  keywords: cobalt, leaching, cobalt-bearing ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Magnetic properties of Co nanowires electrodeposited in the pores of alumina membrane / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. CZAPKIEWICZ // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 43

 • keywords: cobalt, nano wires, anodic alumina membrane, hysteresis loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Magnetic properties of $Co-Fe$ nanowires electrodeposited in pores of alumina membraneWłasności magnetyczne nanodrutów $Ce-Fe$ otrzymanych w procesie elektroosadzania w porach membrany tlenku glinu / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. CZAPKIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 663–671. — Bibliogr. s. 670–671

 • keywords: nano wires, anodic alumina membrane, hysteresis loop, cobalt-iron alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0052

16
 • Magnetic properties of Fe nanowires electrodeposited in self-ordered alumina membraneWłasności magnetyczne nanodrutów Fe osadzonych elektrolitycznie w samouporządkowanej membranie tlenku glinu / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA, Maciej CZAPKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2018.44.4/mafe.2018.44.4.169.pdf

 • słowa kluczowe: nanodruty, żelazo, pętla histerezy, membrana tlenku glinu

  keywords: nano wires, anodic alumina membrane, hysteresis loop, iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.4.169

17
18
 • Mechanism of the anodic dissolution of ${Fe70-Cu16-Co10}$ alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu ${Fe70-Cu16-Co10}$ otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2008/artykuly/06_.pdf

 • keywords: copper, recovery, cobalt, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nanoporous $Al_{2}O_{3}$ formed by anodizing of aluminum as a template for the synthesis of iron nanowires / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA, Maciej CZAPKIEWICZ // W: ASST 2015 : VII Aluminium Surface Science & Technology : Madeira Island, Portugal 17\textsuperscript{th} - 21\textsuperscript{st} May 2015 : book of abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz. 1, Ługowanie w roztworach amoniakalnychRecovery of copper from the Cu-Co-Fe alloy. Pt. 1, Leaching in the ammonia solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4, s. 166–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, ługowanie, roztwór amoniakalny

  keywords: copper, leaching, ammonia solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odzysk miedzi ze stopu $Cu-Co-Fe$. Cz. 2, odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnymRecovery of copper from the $Cu-Co-Fe$ alloy. Pt. 2, copper recovery from a solution after ammonia leaching / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Ewa Ziomek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedziPassivation of anodes in the process of copper electrorefining / Wanda GUMOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 96, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 88). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 1A review of hydrometallurgic technologies for cobalt recovery. Pt. 1 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 3, s. 122–127. — Bibliogr. s. 126–127, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 2A review of hydrometallurgic technologies for cobalt recovery. Pt. 2 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4, s. 168–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 3Review of hydrometallurgical technologies for cobalt recovery. Pt. 3 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 6, s. 277–281. — Bibliogr. s. 280–281, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: