Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Burzyńska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701333826

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4711441
2012211
201144
2010312
200955
200844
200711
200622
2005211
2004615
2003615
2002615
200111
200044
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4718281
201222
2011431
2010312
200955
2008413
200711
200622
2005211
2004633
2003642
200266
200111
200044
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem473116
2012211
2011413
2010321
2009523
2008422
200711
200622
200522
2004642
2003651
200266
200111
2000422
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem472522
2012211
2011431
2010312
200955
2008431
200711
200622
2005211
2004624
2003624
200266
200111
200044
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem471829
2012211
201144
201033
200955
200844
200711
200622
200522
200466
200366
200266
200111
200044
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem47389
2012211
201144
2010321
200955
200844
200711
2006211
2005211
2004651
2003642
2002642
200111
200044
1999111
 • Analysis of the composition and morphology of products of the anodic dissolution of $Cu_{2}$SAnaliza składu i morfologii produktów anodowego roztwarzania $Cu_{2}$S / Lidia BURZYŃSKA, Piotr ŻABIŃSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 3, s. 287–302. — Bibliogr. s. 301–302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Codeposition of SiC particles with cobalt matrix / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA, W. Jakubowska // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 41 iss. 1–2, s. 195–199. — Bibliogr. s. 199, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol41/41124.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, kobalt, węglik krzemu, osadzanie elektryczne

  keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, cobalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Codeposition of SiC particles with electrolytic nickelWspółosadzanie cząstek SiC z niklem w procesie elektrolizy / I. DOBOSZ, E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0072-2

5
6
 • Electro- and electroless deposition on Ni/SiC and Co/SiC composite coatings on aluminum / Ewa RUDNIK, Tomasz Jucha, Lidia BURZYŃSKA, Krzysztof Ćwięka // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 690, s. 377–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.. — Light Metals Technology V : 5th International Conference on Light Metals Technology : Lüneburg, Germany, July 19–22, 2011. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.690.377.pdf

 • keywords: aluminium, coating, silicon carbide, nickel, cobalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.690.377

7
 • Electrodeposition and heat treatment of nickel/silicon carbide composites / Lidia BURZYŃSKA, Ewa RUDNIK, Jakub Koza, Ludwik BŁAŻ, Wojciech Szymański // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 iss. 12, s. 2545–2556. — Bibliogr. s. 2556, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-09-25 J. Koza - afiliacja: Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden. — tekst: http://goo.gl/i59oCR

 • keywords: microstructure, heat treatment, electrodeposition, SiC, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.surfcoat.2007.09.020

8
9
 • Electrodeposition of $Ni/SiC$ composite coating on aluminiumElektrolityczne współosadzanie powłok kompozytowych $Ni/SiC$ na aluminium / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, K. Ćwięka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 845–851. — Bibliogr. s. 851

 • keywords: aluminium, electrodeposition, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formation of copper hydride during spontaneous dissolution of $Cu-Zn$ and $Cu-Cd$ alloys with hydrogen depolarizationPowstawanie wodorku miedzi podczas samorzutnego roztwarzania stopów $Cu-Zn$ oraz $Cu-Cd$ w warunkach depolaryzacji wodorowej / Lidia BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 309–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Funkcjonalne powłoki kompozytowe do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, wytwarzane metodą hydrometalurgicznąFunctional composite coatings prepared by hydrometallurgical method for application in modern fields of economy / Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 294. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Influence of electrolysis parameters on the content of dispersion particles in $Co-SiC$ compositesWpływ parametrów elektrolizy na zawartość cząstek dyspersyjnych w kompozycie $Co-SiC$ / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, L. BŁAŻ, W. Szymański, S. Jędras // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2009/143-152.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Influence of organic additives on morphology and purity of cathodic silverWpływ dodatków organicznych na morfologię i czystość srebra katodowego / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 137–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Kompozyty na osnowie srebra umacniane cząstkami dyspersyjnymi : materiały stykoweSilver-based ceramic-reinforced matrix composites : electrical contact materials / Lidia BURZYŃSKA, Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R 47 nr 9, s. 461–467. — Bibliogr. s. 466–467, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnychCobalt leaching from secondary cobalt-containing materials / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnychCobalt leaching from cobalt-bearing ores / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kobalt, ługowanie, ruda kobaltonośna

  keywords: cobalt, leaching, cobalt-bearing ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Mechanism of the anodic dissolution of ${Fe70-Cu16-Co10}$ alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu ${Fe70-Cu16-Co10}$ otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2008/artykuly/06_.pdf

 • keywords: copper, recovery, cobalt, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metody hydrometalurgiczne otrzymywania kompozytów[Hydrometallurgical methods in composites production] / Lidia BURZYŃSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 317, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1644). — Bibliogr. s. 311–[318]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz. 1, Ługowanie w roztworach amoniakalnychRecovery of copper from the Cu-Co-Fe alloy. Pt. 1, Leaching in the ammonia solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4, s. 166–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, ługowanie, roztwór amoniakalny

  keywords: copper, leaching, ammonia solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odzysk miedzi ze stopu $Cu-Co-Fe$. Cz. 2, odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnymRecovery of copper from the $Cu-Co-Fe$ alloy. Pt. 2, copper recovery from a solution after ammonia leaching / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Ewa Ziomek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: