Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Burzyńska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701333826

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analysis of the composition and morphology of products of the anodic dissolution of $Cu_{2}$SAnaliza składu i morfologii produktów anodowego roztwarzania $Cu_{2}$S / Lidia BURZYŃSKA, Piotr ŻABIŃSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 3, s. 287–302. — Bibliogr. s. 301–302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Codeposition of SiC particles with cobalt matrix / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA, W. Jakubowska // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 41 iss. 1–2, s. 195–199. — Bibliogr. s. 199, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol41/41124.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, kobalt, węglik krzemu, osadzanie elektryczne

  keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, cobalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Codeposition of SiC particles with electrolytic nickelWspółosadzanie cząstek SiC z niklem w procesie elektrolizy / I. DOBOSZ, E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0072-2

5
6
 • Electro- and electroless deposition on Ni/SiC and Co/SiC composite coatings on aluminum / Ewa RUDNIK, Tomasz Jucha, Lidia BURZYŃSKA, Krzysztof Ćwięka // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 690, s. 377–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.. — Light Metals Technology V : 5th International Conference on Light Metals Technology : Lüneburg, Germany, July 19–22, 2011. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.690.377.pdf

 • keywords: aluminium, coating, silicon carbide, nickel, cobalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.690.377

7
 • Electrodeposition and heat treatment of nickel/silicon carbide composites / Lidia BURZYŃSKA, Ewa RUDNIK, Jakub Koza, Ludwik BŁAŻ, Wojciech Szymański // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 iss. 12, s. 2545–2556. — Bibliogr. s. 2556, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-09-25 J. Koza - afiliacja: Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden. — tekst: http://goo.gl/i59oCR

 • keywords: microstructure, heat treatment, electrodeposition, SiC, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.surfcoat.2007.09.020

8
9
 • Electrodeposition of $Ni/SiC$ composite coating on aluminiumElektrolityczne współosadzanie powłok kompozytowych $Ni/SiC$ na aluminium / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, K. Ćwięka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 845–851. — Bibliogr. s. 851

 • keywords: aluminium, electrodeposition, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Electrowinning of copper from copper sulphide / Lidia BURZYŃSKA, Piotr ŻABIŃSKI, Andrzej Rapacz // W: XL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — ISBN10: 83-90703-7-8. — S. [1] S-XIII, P-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Formation of copper hydride during spontaneous dissolution of $Cu-Zn$ and $Cu-Cd$ alloys with hydrogen depolarizationPowstawanie wodorku miedzi podczas samorzutnego roztwarzania stopów $Cu-Zn$ oraz $Cu-Cd$ w warunkach depolaryzacji wodorowej / Lidia BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 309–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Funkcjonalne powłoki kompozytowe do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, wytwarzane metodą hydrometalurgicznąFunctional composite coatings prepared by hydrometallurgical method for application in modern fields of economy / Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 294. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Influence of electrolysis parameters on the content of dispersion particles in $Co-SiC$ compositesWpływ parametrów elektrolizy na zawartość cząstek dyspersyjnych w kompozycie $Co-SiC$ / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, L. BŁAŻ, W. Szymański, S. Jędras // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2009/143-152.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Influence of organic additives on morphology and purity of cathodic silverWpływ dodatków organicznych na morfologię i czystość srebra katodowego / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 137–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Kompozyty na osnowie srebra umacniane cząstkami dyspersyjnymi : materiały stykoweSilver-based ceramic-reinforced matrix composites : electrical contact materials / Lidia BURZYŃSKA, Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R 47 nr 9, s. 461–467. — Bibliogr. s. 466–467, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnychCobalt leaching from secondary cobalt-containing materials / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnychCobalt leaching from cobalt-bearing ores / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kobalt, ługowanie, ruda kobaltonośna

  keywords: cobalt, leaching, cobalt-bearing ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Mechanism of the anodic dissolution of ${Fe70-Cu16-Co10}$ alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu ${Fe70-Cu16-Co10}$ otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2008/artykuly/06_.pdf

 • keywords: copper, recovery, cobalt, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody hydrometalurgiczne otrzymywania kompozytów[Hydrometallurgical methods in composites production] / Lidia BURZYŃSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 317, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1644). — Bibliogr. s. 311–[318]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz. 1, Ługowanie w roztworach amoniakalnychRecovery of copper from the Cu-Co-Fe alloy. Pt. 1, Leaching in the ammonia solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4, s. 166–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, ługowanie, roztwór amoniakalny

  keywords: copper, leaching, ammonia solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: