Wykaz publikacji wybranego autora

Feliks Stalony-Dobrzański, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowym
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Paweł Ostachowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 11, s. 829–836
2
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowym
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Paweł OSTACHOWSKI
  ŹródłoOMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]
3
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie wpływu odkształcania na strukturę i teksturę rur mosiężnych pielgrzymowanych na zimno
  AutorzyJan OSIKA, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 540–545
4
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBieżące działania z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wybranych wydziałów AGH na rzecz zrównoważonego rozwoju
  AutorzyMariusz HOLTZER, Sławomir LESZCZYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — S. 383–387
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEwolucja tekstury miedzi w warunkach zmiany drogi odkształcenia
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Włodzimierz BOCHNIAK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2005 R. 26 nr 6, s. 796–799
6
 • [książka, 2008]
 • TytułHistoria nienaturalna naukowca polskiego
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  DetailsMyślenice : ARCH-LOGICA, 2008. — 80 s.
7
 • [referat, 2008]
 • TytułKonsultacje społeczne w systemie ochrony środowiska i analiza wielokryterialna jako pomoc w ich przygotowaniu
  AutorzyAgnieszka Generowicz, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  Źródło„Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — S. 65–71
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułLincz moralny na Podsądnym i Ministrze
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 64, s. 9. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/64/09_64.htm
9
 • [referat, 2008]
 • TytułMetody charakteryzacji materiałów metalicznych odkształcanych plastycznie w zakresie dużych deformacji
  AutorzyA. KORBEL, L. BŁAŻ, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, J. Bonarski, L. Tarkowski, J. Pospiech
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–6]
10
 • [referat, 2012]
 • TytułNauka, gospodarka, elita
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoNauka polska : prawda jest najważniejsza : rozważania o stanie szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce : I konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie : Kraków dnia 18 kwietnia 2012 roku : materiały konferencyjne i pokonferencyjne / Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — S. 103–113
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułNew forging method of bevel gears from structural steel
  AutorzyW. BOCHNIAK, A. KORBEL, R. SZYNDLER, R. HANARZ, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, L. BŁAŻ, P. Snarski
  ŹródłoJournal of Materials Processing Technology. — 2006 vol. 173 iss. 1, s. 75–83. — tekst: https://goo.gl/8wHKbY
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułObrót informacją jako źródło zysku
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 1, s. 27–28
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułObserwacja płynięcia materiału w procesie prasowania kół zębatych
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Robert HANARZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 4, s. 201–206
14
 • [referat, 2004]
 • TytułPojęcie BAT a zrównoważony rozwój – analiza krajowych technologii produkcji miedzi
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ
  Źródło„Odpady 2004” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 27–29 maja 2004 / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2004. — S. 61–69
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPowroty św. Barbary
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 61, s. 13. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/61/13_61.htm
16
 • [referat, 2005]
 • TytułPropozycja rozwinięcia pojęcia zrównoważonego rozwoju dla działalności przemysłowej
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Piotr JAROSZ
  ŹródłoOdpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych : Krynica 19–21 maja 2005 / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”, 2005. — S. 42–46
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPrzykłady obserwacji obrazu tekstury jako cechy struktury materiału w powiązaniu z jego własnościami
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 4, s. 267–271
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułRola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą w świetle testu teksturowego
  AutorzyFeliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Paweł OSTACHOWSKI
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2007 R. 28 nr 6, s. 902–906
19
 • [referat, 2006]
 • TytułRola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z wahliwą matrycą w świetle rezultatów tekstu teksturowego : [abstrakt]
  AutorzyFelisk STALONY-DOBRZAŃSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Paweł OSTACHOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 89–91
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułRole of shear bands in forming the texture image of deformed copper alloys
  AutorzyF. STALONY-DOBRZAŃSKI, W. BOCHNIAK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 1089–1102. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2005/art.23.str.pdf
21
 • [referat, 2009]
 • TytułShot peening in structural ceramics
  AutorzyTomaszewski H., STALONY-DOBRZAŃSKI F., OSTACHOWSKI P., Sztwiertnia K., Faryna M.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 54
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułShot peening in structural ceramics
  AutorzyH. Tomaszewski, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, P. OSTACHOWSKI, K. Sztwiertnia, M. Faryna
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 3, s. 266–271. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/324
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułSposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób ciągły
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Jan OSIKA
  DetailsInt.Cl.: B22D 2/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207583 B1 ; Udziel. 2010-08-11 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.374063 z dn. 2005-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207583B1.pdf
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób wykonywania pachwinowego złącza lutowanego, zwłaszcza wewnątrz liniowych profili zamkniętych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  DetailsInt.Cl.: B23K 1/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204916 B1 ; Udziel. 2009-08-25 ; Opubl. 2010-02-26. — Zgłosz. nr P.357610 z dn. 2002-12-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204916B1.pdf
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułSposób wyznaczania figury biegunowej w dyfraktometrycznym badaniu tekstury
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Paweł Czapnik
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 23/20. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182318 B1 ; Udziel. 2001-07-04 ; Opubl. 2001-12-31. — Zgłosz. nr P.318986 z dn. 1997-03-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182318B1.pdf