Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Richert, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2233-6923

ResearcherID: T-4989-2018

Scopus: 56021506700

PBN: 903365

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1681562991
2019523
2018633
20171486
2016201712
20151679
201417296
20131165
2012615
201112381
2010131210
200944
20081275
2007312
20064112
2005615
2004826
2003817
2002321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem168381219
2019514
2018642
201714113
2016201172
201516412
2014175102
201311371
201266
20111248
20101349
2009422
200812111
200733
2006413
2005633
20048161
2003862
20023111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16811553
2019532
2018633
20171468
201620137
201516115
20141717
20131156
2012651
20111284
201013103
200944
20081275
200733
2006413
2005642
2004862
2003862
200233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16824144
2019514
2018615
201714113
201620416
201516115
201417215
20131138
2012624
20111212
201013211
200944
200812111
2007312
200644
2005624
2004817
2003826
200233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1687791
2019532
2018633
20171477
201620128
20151697
201417611
20131156
2012651
20111275
201013112
200944
20081248
2007312
200644
200566
200488
200388
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16810464
2019541
2018651
20171477
201620137
20151697
20141789
20131156
2012651
20111293
201013103
200944
20081275
2007321
2006413
2005642
2004835
2003871
2002312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
3
 • AgSnBi powder consolidated by composite mode of deformation / M. RICHERT, J. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. HOTLOŚ, M. MAŚLANKA, W. Pachla, J. Skiba // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 39 iss. 2, s. 161–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ag powders consolidated by reciprocating extrusion (CEC) / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Wacław Pachla, Małgorzata Perek // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.145.pdf

 • keywords: microstructure, nanostructures, several plastic deformation, powder consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.667-669.145

5
 • Aluminium alloys for automotive applications - study of microstructure, selected properties, corrosion resistance / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, P. SKOTNICZNY, Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz WZOREK // W: BIT's 3\textsuperscript{rd} annual world congress of smart materials-2017 : step towards a Ubiquitous Smart Future : March 16–18, 2017, Bangkok, Thailand. — [Bangkok: s. n.], [2017]. — S. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aluminium alloy matrix – $Al_{3}Ti$ particles reinforced composite extruded in semi-solid stateKompozyt typu stop Al - cząstki $Al_{3}Ti $ wyciskany w stanie półciekłym / Wojciech Szymański, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 224–227. — Bibliogr. s. 227, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza metod spawania stopów aluminium oraz staliAnalysis of aluminium and steel alloys welding methods / Piotr NOGA, Marek Węglowski, Maria RICHERT // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 82–83. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: spawanie stopów aluminium, spawanie stali nierdzewnej

  keywords: aluminium alloys welding, stainless steel welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości osadzania powłok diamentowych na podłożach stalowych i grafitowych metodą PA CVD : [abstract][Analyse of deposition possibility of diamond coatings on the steel and graphite substrates by PA CVD method] / Paulina ZAWADZKA, Marek Poręba, Jan Sieniawski, Maria RICHERT // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza struktury i własności powłok $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ otrzymanych metodą natrysku plazmowego na podłożu grafitowymThe analysis of microstructure and properties $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ coats produced by thermal spraying method at graphite substrate / Ilona NEJMAN, Maria RICHERT, Stanisław PIETRZYK, Paweł PAŁKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 6, s. 273–278. — Bibliogr. s. 278

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3, natrysk plazmowy

  keywords: microstructure, plasma spraying, Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the microstructure and selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, Anna WĄSIK, Adam Szafron // Metals [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/1/10/pdf

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, SWAAT test, microstructure investigations, automotive air-conditioning system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met8010010

11
12
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego : streszczenieResearch on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding : abstract / Alicja WASSERMANN, Dariusz LEŚNIAK, Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 43–44. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania struktury styków konsolidowanych z proszków AgSnBiThe structure of the electrical contacts of the consolidated AgSnBi powder / Maria RICHERT, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 11, s. 631–636. — Bibliogr. s. 636

 • słowa kluczowe: porowatość, HE, styki elektryczne, CWS

  keywords: porosity, HE, CWS, electrical contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania ścieralności konsolidowanych proszków srebra stosowanych na styki elektryczneInvestigation of grindability of silver powders using for electrical contacts / Maria W. RICHERT, Jerzy A. Smolik, Stanisław Księżarek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 12, s. 761–765. — Bibliogr. s. 765

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznegoThe investigations of coatings deposited by thermal spraying methods / Maria W. RICHERT, Adam Mazurkiewicz, Marzanna Książek, Jerzy A. Smolik, Ryszard Grzelka, Paweł PAŁKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2011 R. 32 nr 4, s. 691–694. — Bibliogr. s. 694, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: M. Richert: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; P. Pałka – brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=64707

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 62

 • keywords: severe plastic deformation, nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression, severe plastic deformation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.276

18
 • CAD supportive in design of multichannel pipe for automotive applicationWspomaganie CAD przy projektowaniu rur wielokanałowych do zastosowań motoryzacyjnych / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Maria RICHERT // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, mechanika płynów, zastosowanie CAD w doborze kształtu i wymiarów, rura wielokanałowa, test wytrzymałościowy, transfer ciepła

  keywords: numerical analysis, heat transfer, fluid mechanics, CAD application for shape and dimension design, multichannel pipe, strength test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Carbon nanocoatings on steel and graphite substrate / M. RICHERT, P. ZAWADZKA, Cz. KAPUSTA, J. Smolik, A. Mazurkiewicz // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Characterisation of oxide coatings produced on aluminium by PEO at different frequencies of pulsed current / GĘBAROWSKI Wojciech, PIETRZYK Stanisław, RICHERT Maria // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2015 vol. 828–829, S. 427–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.. — Toż na dołączonym dysku Flash. — LMT 2015 : Seventh international Light Metals Technology conference : July 27–29, 2015, Port Elizabeth, South Africa / ed. H. K. Chikwanda, S. Chikosha. — 978-3-03835-562-5. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.828-829.427.pdf

 • keywords: microstructure, coatings, plasma electrolytic oxidation, aluminium oxide, X-ray diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.828-829.427

21
 • Characterization of microstructure and properties of bulk ultra-fine grained and nanocrystalline materials obtained by SPD methods / Maria RICHERT, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jan RICHERT, Andrzej Rosochowski // W: Foundation of materials design 2006 / eds.: Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba ; Research Signpost. — Trivandrum, Kerala, India : RS, 2006. — S. 261–284. — Bibliogr. s. 280–284, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Chromium carbide coatings obtained by the hybrid PVD methods / M. RICHERT, A. Mazurkiewicz, J. Smolik // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ${Cr_{3}C_{2}}$ and ${WC-Co}$ coatings on ${Al-Si}$ substrate / Maria RICHERT, Marzanna Książek, Ilona Różycka // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25