Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułSposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, DYBIEC Henryk, Kurzydłowski Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: B21C 23/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388159 A1 ; Opubl. 2010-12-06. — Zgłosz. nr P.388159 z dn. 2009-06-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 25, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388159A1.pdf
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób swobodnego i matrycowego kucia materiałów metalicznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Robert SZYNDLER, Robert HANARZ
  DetailsInt.Cl.: B21J 5/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207388 B1 ; Udziel. 2010-06-23 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.368169 z dn. 2004-05-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207388B1.pdf
3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób wykonywania pachwinowego złącza lutowanego, zwłaszcza wewnątrz liniowych profili zamkniętych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI
  DetailsInt.Cl.: B23K 1/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204916 B1 ; Udziel. 2009-08-25 ; Opubl. 2010-02-26. — Zgłosz. nr P.357610 z dn. 2002-12-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204916B1.pdf