Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2008]
 • TytułDruty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych
  AutorzyK. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]
2
 • [referat, 2008]
 • TytułMetody charakteryzacji materiałów metalicznych odkształcanych plastycznie w zakresie dużych deformacji
  AutorzyA. KORBEL, L. BŁAŻ, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, J. Bonarski, L. Tarkowski, J. Pospiech
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–6]
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułSposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: B21B 1/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382222 A1 ; Opubl. 2008-10-27. — Zgłosz. nr P.382222 z dn. 2007-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382222A1.pdf
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułSposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych, zwłaszcza o znacznej długości
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: B21C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382223 A1 ; Opubl. 2008-10-27. — Zgłosz. nr P.382223 z dn. 2007-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382223A1.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułValidation of the numerical simulation of forging of gear-wheel in the reversible rotating die
  AutorzyStanisław WĘGLARCZYK, Łukasz MADEJ, Robert HANARZ, Włodzimierz BOCHNIAK, Robert SZYNDLER, Andrzej KORBEL
  ŹródłoSteel Research International. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 789–796