Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99.7\% wyciskanego metodą KoBo
2
 • Elementy struktury generowane przez deformację plastyczną i ich rola w mechanizmach deformacji i procesach strukturalnych
3
 • Nano-wymiarowe elementy struktury kryształu a mechanizmy deformacji plastycznej
4
 • Niskotemperaturowa konsolidacja wiórów z trudnoodkształcalnych stopów aluminium
5
 • Niskotemperaturowa konsolidacja wiórów ze stopu magnezu AZ91
6
 • Plastyczne kształtowanie stopów magnezu do zastosowań w lotnictwie
7
 • Procesy lepkościowe w deformacji plastycznej
8
 • The Kobo method of metal structure refinement
9
 • Warunki inicjacji procesu konsolidacji wiórów ze stopów magnezu poddanych niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą KOBO
10
 • Własności mechaniczne aluminium wyciśniętego metodą KoBo ze współbieżnym i bocznym wypływem
11
 • Wpływ odkształcenia metodą KOBO na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę stopów magnezu
12
 • Zaawansowany proces recyklingu wiórów ze stopów aluminium