Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Elementy struktury generowane przez deformację plastyczną i ich rola w mechanizmach deformacji i procesach strukturalnych : wykład wprowadzającyStructure elements generated during plastic flow and their role in deformation mechaqnism ans structural processes / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 1–2. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Plastic flow of metals under cyclic change of deformation path conditions / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 18 iss. 3, s. 679–686. — Bibliogr. s. 685–686, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/EGP2BN

 • keywords: aluminum alloy, KOBO extrusion, magnesium alloy, KOBO rolling, localized deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.11.004

3
 • Pojemnik prasy do obróbki plastycznej metali i ich stopów[Container of a press for plastic forming of metals and their alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej, Garbacz Halina, Topolski Krzysztof. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417874 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417874 z dn. 2016-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417874A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, obróbka plastyczna, stopy, pojemnik

  keywords: extrusion, alloys, metals, plastic forming, container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób wspomagania konwencjonalnego procesu wyciskania materiałów metalicznych[Method for assisting conventional process of metallic materials extrusion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Marszowski Krzysztof, Głuchowski Wojciech. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421868 A1 ; Opubl. 2018-12-17. — Zgłosz. nr P.421868 z dn. 2017-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 26, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421868A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Structural phenomena induced in the course of and post low-temperature KOBO extrusion of AA6013 aluminum alloy / Andrzej KORBEL, Krzysztof PIEŁA, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Ludwik BŁAŻ, Włodzimierz BOCHNIAK, Mirosława Pawlyta // Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2018 vol. 710, s. 349–358. — Bibliogr. s. 358, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-28. — tekst: https://goo.gl/ZxnQVC

 • keywords: mechanical properties, KOBO extrusion, point defects, microstructural observations, 6013 aluminum alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.msea.2017.10.095