Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Liquid like behavior of solid metals / Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // Manufacturing Letters [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2213-8463. — 2017 vol. 11, s. 5–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-22. — tekst: https://goo.gl/f9cwoP

 • keywords: KOBO method, low temperature extrusion, direct and angular outflow, extrusion ratio ~6.000, metal viscous flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.mfglet.2017.01.003

2
 • Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications / R. E. Śliwa, T. Balawender, E. Hadasik, D. Kuc, A. Gontarz, A. KORBEL, W. BOCHNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1559–1566. — Bibliogr. s. 1566

 • keywords: forging, KOBO extrusion, upsetting, backward extrusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0239

3
 • Niskotemperaturowa konsolidacja przemysłowych wiórów ze stopów magnezu[Low temperature consolidation of magnesium scraps] / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Marian ZIOMEK, Marek Zwolak // W: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym : katalog rozwiązań innowacyjnych projektu kluczowego. — Wyd. 4. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2017. — ISBN: 978-83-940892-4-5. — S. 125–126. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób ujednorodnienia struktury wlewków metalicznych[Method for homogenizing the metal ingots structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIEŁA Krzysztof, BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417406 A1 ; Opubl. 2017-12-04. — Zgłosz. nr P.417406 z dn. 2016-06-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 25, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417406A1.pdf

 • słowa kluczowe: struktura, metale, homogenizacja, wsady, cykliczne skręcanie

  keywords: homogenization, structure, metals, ingots, cyclic twisting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych[Method for extruding metallic elements from disintegrated materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226669 B1 ; Udziel. 2017-03-16 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226669B1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, wyciskanie, materiały metaliczne, technologia KOBO, materiały rozdrobnione, wyroby

  keywords: extrusion, plastic consolidation, metalic materials, KOBO technology, disintegrated materials, products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stratified plastic flow in metals / A. KORBEL, W. BOCHNIAK // International Journal of Mechanical Sciences ; ISSN 0020-7403. — 2017 vol. 128–129, s. 269–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-29. — Dod. afiliacja: Metal Forming Institute, Poznań. — tekst: https://goo.gl/KI1OJi

 • keywords: viscosity, KOBO extrusion, point defects, plastic deformation, stratified flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijmecsci.2017.04.006

7
 • Wytwarzanie wyrobów o złożonej geometrii przekroju poprzecznego z trudnoodkształcalnych stopów aluminium technologią wyciskania KOBO[Manufacturing of products with complex cross-sectional geometry from hardly-deformable aluminum alloys by the KOBO extrusion technology] / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Marek Zwolak // W: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym : katalog rozwiązań innowacyjnych projektu kluczowego. — Wyd. 4. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2017. — ISBN: 978-83-940892-4-5. — S. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wytwarzanie wyrobów o złożonej geometrii przekroju poprzecznego z trudnoodkształcalnych stopów magnezu technologią wyciskania KOBO[Manufacturing of products with complex cross-sectional geometry from hardly-deformable magnesium alloys by the KOBO extrusion technology] / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Marek Zwolak // W: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym : katalog rozwiązań innowacyjnych projektu kluczowego. — Wyd. 4. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2017. — ISBN: 978-83-940892-4-5. — S. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: