Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Sposób ujednorodnienia struktury wlewków metalicznych[Method for homogenizing the metal ingots structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIEŁA Krzysztof, BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417406 A1 ; Opubl. 2017-12-04. — Zgłosz. nr P.417406 z dn. 2016-06-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 25, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417406A1.pdf

 • słowa kluczowe: struktura, metale, homogenizacja, wsady, cykliczne skręcanie

  keywords: homogenization, structure, metals, ingots, cyclic twisting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych[Method for extruding metallic elements from disintegrated materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226669 B1 ; Udziel. 2017-03-16 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226669B1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, wyciskanie, materiały metaliczne, technologia KOBO, materiały rozdrobnione, wyroby

  keywords: extrusion, plastic consolidation, metalic materials, KOBO technology, disintegrated materials, products

  cyfrowy identyfikator dokumentu: