Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych[Method for extruding metallic elements from disintegrated materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej, OSTACHOWSKI Paweł, ŁAGODA Marek. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411069 A1 ; Opubl. 2016-08-01. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 16, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411069A1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, wyciskanie, materiały metaliczne, technologia KOBO, materiały rozdrobnione, wyroby

  keywords: extrusion, plastic consolidation, metalic materials, KOBO technology, disintegrated materials, products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób wyciskania materiałów metalicznych[Method for extruding metallic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Paweł OSTACHOWSKI. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221510 B1 ; Udziel. 2015-06-24 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.390786 z dn. 2010-03-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221510B1.pdf

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, materiały metaliczne, kąt i częstotliwość skręcania matrycy, wyciskanie metodą KoBo

  keywords: mechanical properties, KoBo extrusion, metalic materials, angle and frequency of twisting die

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób wytwarzania wyrobów metalowych o wysokich własnościach mechanicznych[Method for producing metal products with high mechanical properties] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221511 B1 ; Udziel. 2015-06-24 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.390785 z dn. 2010-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221511B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, materiały metaliczne, odkształcanie plastyczne, wyciskanie metodą KoBo, wysokie własności mechaniczne

  keywords: extrusion, KoBo extrusion, plastic deformation, metalic materials, high mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: