Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Pojemnik prasy do obróbki plastycznej metali i ich stopów[Container of a press for plastic forming of metals and their alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej, Garbacz Halina, Topolski Krzysztof. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417874 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417874 z dn. 2016-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417874A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, obróbka plastyczna, stopy, pojemnik

  keywords: extrusion, alloys, metals, plastic forming, container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Pojemnik prasy do obróbki plastycznej metali i ich stopów[Container of a press for plastic forming of metals and their alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Halina Garbacz, Krzysztof Topolski. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233377 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.417874 z dn. 2016-07-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233377B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, obróbka plastyczna, stopy, pojemnik

  keywords: extrusion, alloys, metals, plastic forming, container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób ciągłego wyciskania materiałów metalicznych[The manner of permanent extrusion of metallic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Marszowski Krzysztof. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383889 A1 ; Opubl. 2009-06-08. — Zgłosz. nr P.383889 z dn. 2007-11-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383889A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób ciągłego wyciskania materiałów metalicznych[Method of continous extrusion of metalic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof Marszowski. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215612 B1 ; Udziel. 2013-03-25 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.383889 z dn. 2007-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215612B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały metaliczne, wyciskanie ciągłe, oscylująca matryca

  keywords: metalic materials, continous extrusion, oscilating die

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób ciągnienia materiałów, zwłaszcza metalicznych[Method of and apparatus for drawing materials, especially metallic ones] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21C 1/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 179347 B1 ; Udziel. 2000-03-07 ; Opubl. 2000-08-31. — Zgłosz. nr P.311068 z dn. 1995-10-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL179347B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób i urządzenie do kucia lub prasowania zwłaszcza kół zębatych[Method of die forging or press forming the workpieces in particular toothed wheels and apparatus therefor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21J 13/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 187519 B1 ; Udziel. 2003-12-04 ; Opubl. 2004-07-30. — Zgłosz. nr P.328381 z dn. 1998-09-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL187519B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób i urządzenie do walcowania rur poprzecznie żebrowanych[Method of and apparatus for rolling cross-ribbed pipes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21H 3/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 186400 B1 ; Udziel. 2003-06-12 ; Opubl. 2004-01-30. — Zgłosz. nr P.327045 z dn. 1998-06-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL186400B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób kątowego wyciskania linowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu[Method for angular extrusion of linear products from a plastic material, especially metal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, DYBIEC Henryk, OSTACHOWSKI Paweł. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394839 A1 ; Opubl. 2012-11-19. — Zgłosz. nr P.394839 z dn. 2011-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 24, s. 12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394839A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób kątowego wyciskania linowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu[Method for angular extrusion of linear products from a plastic material, especially metal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Paweł OSTACHOWSKI. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218911 B1 ; Udziel. 2014-06-12 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.394839 z dn. 2011-05-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218911B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, materiały plastyczne, wyroby liniowe

  keywords: extrusion, metals, plastic materials, linear products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[The method of angular extrusion of products, especially metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, DYBIEC Henryk, Kurzydłowski Krzysztof. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388159 A1 ; Opubl. 2010-12-06. — Zgłosz. nr P.388159 z dn. 2009-06-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 25, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388159A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[The method of angular extrusion of products, especially metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Krzysztof Kurzydłowski. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218673 B1 ; Udziel. 2014-05-22 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.388159 z dn. 2009-06-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218673B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały metaliczne, wyciskanie kątowe, jednorodność struktury, wysoka jakość produktów

  keywords: metalic materials, angular extrusion, structure homogenity, high product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób plastycznej konsolidacji materiałów[The manner of plastic consolidation of materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B30B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383807 A1 ; Opubl. 2009-05-25. — Zgłosz. nr P.383807 z dn. 2007-11-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 11, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383807A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób plastycznej konsolidacji materiałów[The manner of plastic consolidation of materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B30B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215867 B1 ; Udziel. 2013-03-25 ; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.383807 z dn. 2007-11-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215867B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych[The manner of plastic processing of flat metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21B 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382222 A1 ; Opubl. 2008-10-27. — Zgłosz. nr P.382222 z dn. 2007-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382222A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych[The manner of plastic processing of flat metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21B 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212905 B1 ; Udziel. 2012-06-25 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.382222 z dn. 2007-04-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212905B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób przeróbki plastycznej materiałów, zwłaszcza metali i stopów[Method of plastic working workable material especially metal and their alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: B21C 23/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 175648 B1 ; Udziel. 1998-09-01 ; Opubl. 1999-01-29. — Zgłosz. nr P.309425 z dn. 1995-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL175648B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych, zwłaszcza o znacznej długości[The manner of plastic processing of metallic products, especially long] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382223 A1 ; Opubl. 2008-10-27. — Zgłosz. nr P.382223 z dn. 2007-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382223A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych, zwłaszcza o znacznej długości[The manner of plastic processing of metallic products, especially long] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212846 B1 ; Udziel. 2012-06-25 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.382223 z dn. 2007-04-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212846B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Sposób tłoczenia materiałów[Method of intensely press forming of materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21D 22/20. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178829 B1 ; Udziel. 1999-12-02 ; Opubl. 2000-06-30. — Zgłosz. nr P.310018 z dn. 1995-08-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178829B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób ujednorodnienia struktury wlewków metalicznych[Method for homogenizing the metal ingots structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIEŁA Krzysztof, BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417406 A1 ; Opubl. 2017-12-04. — Zgłosz. nr P.417406 z dn. 2016-06-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 25, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417406A1.pdf

 • słowa kluczowe: struktura, metale, homogenizacja, wsady, cykliczne skręcanie

  keywords: homogenization, structure, metals, ingots, cyclic twisting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób wspomagania konwencjonalnego procesu wyciskania materiałów metalicznych[Method for assisting conventional process of metallic materials extrusion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Marszowski Krzysztof, Głuchowski Wojciech. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421868 A1 ; Opubl. 2018-12-17. — Zgłosz. nr P.421868 z dn. 2017-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 26, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421868A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych[Method for extruding metallic elements from disintegrated materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej, OSTACHOWSKI Paweł, ŁAGODA Marek. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411069 A1 ; Opubl. 2016-08-01. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 16, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411069A1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, wyciskanie, materiały metaliczne, technologia KOBO, materiały rozdrobnione, wyroby

  keywords: extrusion, plastic consolidation, metalic materials, KOBO technology, disintegrated materials, products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych[Method for extruding metallic elements from disintegrated materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA. — Int.Cl.: B21C 23/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226669 B1 ; Udziel. 2017-03-16 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226669B1.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, wyciskanie, materiały metaliczne, technologia KOBO, materiały rozdrobnione, wyroby

  keywords: extrusion, plastic consolidation, metalic materials, KOBO technology, disintegrated materials, products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wyciskania materiałów metalicznych[Method for extruding metallic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, OSTACHOWSKI Paweł. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390786 A1 ; Opubl. 2011-09-26. — Zgłosz. nr P.390786 z dn. 2010-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 20, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390786A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: