Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Bochniak, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2680-9751

ResearcherID: brak

Scopus: 7003425414

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 192 publikacji Autora


1
 • A method for the manufacturing of metallic matrix composites / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: B22F 3/20\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2016028173 A1 ; Opubl. 2016-02-25. — Zgłosz. nr PCT/PL2014/000125 z dn. 2014-11-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2016028173A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Method for the manufacturing of elements of non-ferrous metal alloys, advantageously aluminium alloys / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2014126488 A2 ; Opubl. 2014-08-21. — Zgłosz. nr WO2014PL00009 z dn. 2014-01-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2014126488A2.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, stopy aluminium, wyciskanie, pręty, stopy metali nieżelaznych

  keywords: aluminium alloys, extrusion, heat treatment, rods, non-ferrous alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Method of extruding elements, especially made of metal, and a system for extruding elements, especially made of metal / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2012158051 A1 ; Opubl. 2012-11-22. — Zgłosz. nr PCT/PL2011/000125 z dn. 2011-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2012158051A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Method of extruding elements, especially made of metal, and a system for extruding elements, especially made of metal / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140060141 A1 ; Opubl. 2014-03-06. — Zgłosz. nr US201114002440 z dn. 2011-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140060141A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Method of extruding elements, especially made of metal, and a system for extruding elements, especially made of metal / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2014518772 A ; Opubl. 2014-08-07. — Zgłosz. nr JP20140511316 z dn. 2011-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2014518772A.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Method of extruding elements, especially made of metal, and a system for extruding elements, especially made of metalVerfahren zum Extrudieren von Elementen, insbesondere aus Metall, und System zum Extrudieren von Elementen, insbesondere aus Metall / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2709777 B1 ; Udziel. 2016-04-06 ; Opubl. 2016-04-06. — Zgłosz. nr EP2011805253 z dn. 2011-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2709777B1.pdf

 • słowa kluczowe: dzielnik napięcia

  keywords: voltage divider

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Method of plastic forming of materials / wynalazca: Andrzej KORBEL, Wlodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: B21D 31/00. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 5737959 B1 ; Udziel. 1998-04-14 ; Opubl. 1998-04-14. — Zgłosz. nr US19960586818 z dn. 1996-04-07. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US5737959B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Method of plastic forming of materialsVerfahren zur plastischen verformung von materialien / wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21C 23/00. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 0711210 B1 ; Udziel. 2000-08-23 ; Opubl. 2000-08-23. — Zgłosz. nr EP19950914591 z dn. 1995-04-07. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP0711210B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prasa do wyciskania materiałów metalicznych lub ceramicznych[Press for extruding metallic or ceramic materials] / Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice ; wynalazca: Marszowski Krzysztof, Juszczyk Barbara, Drajewicz Rafał, Kazana Wiesław, KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, OSTACHOWSKI Paweł, Łagoda Marek. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 430527 A1 ; Opubl. 2021-01-11. — Zgłosz. nr P.430527 z dn. 2019-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 1, s. 14-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL430527A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, materiały metaliczne, materiały ceramiczne, prasa

  keywords: extrusion, ceramic materials, press, metallic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prasa do wyciskania metali wyposażona w zespół narzędziowy oraz zespół narzędziowy dla prasy do wyciskania metali[Metal extrusion press equipped with a tool set and a tool set for metal extrusion press] / Zakład Mechaniczny HYDROMET Sp.j. Janina Krótki, Bronisław Krótki, Jarosław Krótki, Bytom ; wynalazca: Snarski Piotr, Krótki Jarosław, Pliczko Karol, KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 23/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 370931 A1 ; Opubl. 2006-05-02. — Zgłosz. nr P.370931 z dn. 2004-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 9, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL370931A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, prasa do wyciskania, zespół narzędziowy, matryca do wyciskania

  keywords: extrusion, metals, extrusion die, metal extrusion press, tool set

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Prasa do wyciskania metali wyposażona w zespół narzędziowy oraz zespół narzędziowy dla prasy do wyciskania metali[Metal extrusion press equipped with a tool set and a tool set for metal extrusion press] / Zakład Mechaniczny HYDROMET spółka jawna Janina Krótki, Bronisław Krótki, Jarosław Krótki, Bytom ; wynalazca: Piotr Snarski, Jarosław Krótki, Karol Pliczko, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207111 B1 ; Udziel. 2010-06-23 ; Opubl. 2010-11-30. — Zgłosz. nr P.370931 z dn. 2004-10-28. — Błędnie podano imię: Wodzimierz Bochniak. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207111B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, prasa do wyciskania, zespół narzędziowy, matryca do wyciskania

  keywords: extrusion, metals, extrusion die, metal extrusion press, tool set

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób kucia lub prasowania wyrobów metalowych[Method of forging or die-pressing metal workpieces] / Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HpH SA, Katowice ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, SZYNDLER Robert, Snarski Piotr, Orzechowski Henryk. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21J 1/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 349816 A1 ; Opubl. 2003-04-07. — Zgłosz. nr P.349816 z dn. 2001-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 7, s. 11-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL349816A1.pdf

 • słowa kluczowe: kucie, materiały metaliczne, prasowanie, przeróbka plastyczna

  keywords: forging, metalic materials, plastic forming, die-pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób obniżenia momentu obrotowego matrycy w początkowym etapie procesu wyciskania z oscylacyjnym skręcaniem materiałów metalicznych[Method for decreasing the die torque in the first stage of extruding process, with oscillatory twisting of metallic materials] / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów ; wynalazca: Śliwa Romana, BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415068 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415068 z dn. 2015-12-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 15-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415068A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, materiały metaliczne, skręcanie matrycy, moment skręcający

  keywords: extrusion, metalic materials, torque, die oscillation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób walcowania, zwłaszcza metali oraz klatka walcownicza do walcowania, zwłaszcza metali[Method for rolling, particularly metal rolling as well as rolling stand, particularly for rolling metals] / wynalazca: Grosman Franciszek, Pawlicki Jacek, KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Kiełpiński Ryszard, Tomecki Lucjan. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21B 11/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361148 A1 ; Opubl. 2005-01-10. — Zgłosz. nr P.361148 z dn. 2003-07-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 1, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361148A1.pdf

 • słowa kluczowe: walcowanie, metale, przeróbka plastyczna, klatka walcownicza

  keywords: plastic deformation, rolling, metals, rolling stand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób walcowania, zwłaszcza metali oraz klatka walcownicza do walcowania, zwłaszcza metali[Method for rolling, particularly metal rolling as well as rolling stand, particularly for rolling metals] / wynalazca: Grosman Franciszek, Pawlicki Jacek, KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Kiełpiński Ryszard, Tomecki Lucjan. — Int.Cl.: B21B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203220 B1 ; Udziel. 2009-02-26 ; Opubl. 2009-09-30. — Zgłosz. nr P.361148 z dn. 2003-07-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203220B1.pdf

 • słowa kluczowe: walcowanie, metale, przeróbka plastyczna, klatka walcownicza

  keywords: plastic deformation, rolling, metals, rolling stand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[Method of plastic forming of materials] / wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: B21C 23/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174474 B1 ; Udziel. 1998-01-30 ; Opubl. 1998-08-31. — Zgłosz. nr P.303671 z dn. 1994-05-30. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL174474B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[Method for extruding products, especially metal ones, and a unit for extruding products, especially metal ones] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219234 B1 ; Udziel. 2014-08-19 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.394924 z dn. 2011-05-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219234B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych, i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[Method for extruding products, especially metal ones, and a unit for extruding products, especially metal ones] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394924 A1 ; Opubl. 2012-11-19. — Zgłosz. nr P.394924 z dn. 2011-05-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 24, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394924A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wytwarzania elementów ze stopów metali nieżelaznych, korzystnie stopów aluminium[Method for producing parts from non-ferrous alloys, preferably aluminum alloys] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: B21C 23/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402817 A1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr P.402817 z dn. 2013-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 18, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402817A1.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, stopy aluminium, wyciskanie, pręty, stopy metali nieżelaznych

  keywords: aluminium alloys, extrusion, heat treatment, rods, non-ferrous alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób wytwarzania elementów ze stopów metali nieżelaznych, zwłaszcza stopów aluminium[Method for producing parts from non-ferrous alloys, preferably aluminum alloys] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Jacek Borowski. — Int.Cl.: B21C 23/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224248 B1 ; Udziel. 2016-05-17 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.402817 z dn. 2013-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224248B1.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, stopy aluminium, wyciskanie, pręty, stopy metali nieżelaznych

  keywords: aluminium alloys, extrusion, heat treatment, rods, non-ferrous alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie metalicznej[Method for producing metallic composites] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: C23C 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409195 A1 ; Opubl. 2016-02-29. — Zgłosz. nr P.409195 z dn. 2014-08-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 5, s. 15-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409195A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie metalicznej[Method for producing metallic composites] / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Jacek Borowski. — Int.Cl.: C23C 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224523 B1 ; Udziel. 2016-04-07 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.409195 z dn. 2014-08-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224523B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Verfahren zum Extrudieren von Elementen, insbesondere aus Metall, und System zum Extrudieren von Elementen, insbesondere aus MetallMethod of extruding elements, especially made of metal, and a system for extruding elements, especially made of metal / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2709777 A1 ; Opubl. 2014-03-26. — Zgłosz. nr EP201111805253 z dn. 2011-12-05 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2014  no. 13, s. 64. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2709777A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Verfahren zur Herstellung von Elementen aus Nichteisenmetall-Legierungen, vorteilhafterweise AluminiumlegierungenMethod for the manufacturing of elements of non-ferrous metal alloys, advantageously aluminium alloys / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: B21C 23/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2956252 A2 ; Opubl. 2015-12-23. — Zgłosz. nr EP20140707853 z dn. 2014-01-31 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2015  no. 52, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2956252A2.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, stopy aluminium, wyciskanie, pręty, stopy metali nieżelaznych

  keywords: aluminium alloys, extrusion, heat treatment, rods, non-ferrous alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Verfahren zur Herstellung von metallischen MatrixkompositenA method for the manufacturing of metallic matrix composites / Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, Borowski Jacek. — Int.Cl.: B22F 3/20\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3183084 A1 ; Opubl. 2017-06-28. — Zgłosz. nr EP20140810041 z dn. 2014-11-03 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2017  no. 26, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3183084A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: