Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Błaż, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1403-0166

ResearcherID: brak

Scopus: 7004138923

PBN: 903319

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 123, z ogólnej liczby 123 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł$Al-Sc$ master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of $Sc_{2}O_{3}$
  AutorzyH. Fujii, H. Akiyama, J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ
  ŹródłoMaterials Transactions. — 2003 vol. 44 iss. 5, s. 1049–1052
 • keywords: grain refining, powder metallurgy, mechanical alloying, solid state reaction, aluminum-scandium alloy, scandium oxide, ingot casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2320/matertrans.44.1049

2
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides
  AutorzyJ. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2002 vols. 396–402, s. 161–166
 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, metal oxide, reaction milling, low melting metal, high melting metal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.396-402.16

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoFizyka w Szkole. — 2006 nr 6, s. 4–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza procesu odkształcania stali węglowej $0.158%C$ w zakresie temperatury przemiany fazowej
  AutorzyAndrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski
  ŹródłoForming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 193–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2004]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  Źródło5textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  ŹródłoArchives of Materials Science. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAn analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy
  AutorzyAnna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metali
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 320–323
 • słowa kluczowe: wyżarzanie, mechaniczna synteza, stopy aluminium, fazy międzymetaliczne, tlenki metali przejściowych, mikroskopia elektronowa, kompozyt metaliczny, mikroanaliza chemiczna

  keywords: TEM, annealing, mechanical alloying, EDS, aluminum alloys, STEM, oxide additives, metal composites, X-ray chemical analysis, compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous casting
  AutorzyA. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman
  ŹródłoXVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — S. 14–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2008]
 • TytułDruty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych
  AutorzyK. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffects of extrusion parameters by KoBo method on the mechanical properties and microstructure of aluminum
  AutorzyK. PIEŁA, L. BŁAŻ, M. JASKOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 683–689
 • keywords: KoBo extrusion, electrical resistivity, work hardening, aluminum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0055

15
16
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite
  AutorzySKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 159
 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, aluminum composite, powder's consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 67–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloy
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406
 • keywords: rapid solidification, high temperature deformation, Al-Co aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0007

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEffect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particles
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435
 • keywords: SEM, TEM, mechanical alloying, powder consolidation, metal matrix composite, nanocrystalline material, powder processing, solid-state chemical reaction, STEM, Al-Mg-NiO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0071

22
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of magnesium addition on structure and mechanical properties of rapidly solidified aluminum – cobalt alloy
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  Źródło9textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008. — S. 63–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoIntelligent Information Systems 2002 : proceeedings of the IIS' 2002 symposium : Sopot, Poland, June 3–6, 2002 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Maciej Michalewicz ; Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences. — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2002. — S. 63–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEffect of rapid solidification on structure and mechanical properties of Al-6Mn-3Mg alloy
  AutorzyP. LOBRY, L. BŁAŻ, M. Sugamata, A. KULA
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2011 vol. 49 iss. 2, s. 97–102
 • keywords: rapid solidification, Al-Mn-Mg alloy, hot deformation, formability, Al6Mn particle fracture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: