Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Błaż, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1403-0166

ResearcherID: brak

Scopus: 7004138923

PBN: 903319

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 148, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł$Al-Sc$ master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of $Sc_{2}O_{3}$
  AutorzyH. Fujii, H. Akiyama, J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ
  ŹródłoMaterials Transactions. — 2003 vol. 44 iss. 5, s. 1049–1052
2
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides
  AutorzyJ. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2002 vols. 396–402, s. 161–166
3
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAluminum-low melting metal alloys prepared by mechanical alloying with addition of oxide
  AutorzyJ. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2000 vol. 188, s. 73–81
4
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni-5Mg alloy
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2015 vol. 641, s. 3–9. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.3.pdf
5
 • [referat, 2014]
 • TytułAn analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy
  AutorzyAnna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoFizyka w Szkole. — 2006 nr 6, s. 4–26
7
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza procesu odkształcania stali węglowej $0.158%C$ w zakresie temperatury przemiany fazowej
  AutorzyAndrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski
  ŹródłoForming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 193–198
8
9
 • [referat, 2004]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  Źródło5textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8
10
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  ŹródłoArchives of Materials Science. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metali
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 320–323
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCharacteristics of an $Al-V_2O_5$ composite produced by powder metallurgy
  AutorzyTomasz SKRZEKUT, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2019 vol. 45 no. 2, s. 51–58. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2019.45.2/mafe.2019.45.2.51.pdf
14
15
 • [referat, 1992]
 • TytułComposite-like structure of ${Al-Mg-Si}$ alloy
  AutorzyL. BŁAŻ, A. KORBEL
  ŹródłoAluminium alloys : their physical and mechanical properties (ICAA3) : 3rd international conference : Trondheim, Norway 22–26 June 1992, Vol. 1 / eds. L. Arnberg [et al.]. — Trondheim : The Norwegian Institute of Technology. Dept. of Metallurgy and SINTEF Metallurgy, 1992. — S. 237–242
16
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous casting
  AutorzyA. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman
  ŹródłoXVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — S. 14–15
17
 • [referat, 2008]
 • TytułDruty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych
  AutorzyK. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]
18
 • [referat, 1993]
 • TytułDynamic precipitation in copper alloys
  AutorzyL. BŁAŻ., A. KORBEL, W. BOCHNIAK, Z. Rdzawski
  ŹródłoProceedings of the 7th JIM International Symposium (JIMIS-7) on Aspects of high temperature deformation and fracture in crystalline materials : Nagoya, Japan, 28–31 July 1993 / eds. Y. Hosoi, [et al.] ; The Japan Institute of Metals. — [Japan : JIM], [1993]. — S. 287–294
19
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed ${AlMg-Nb_{2}O_{5}}$ and ${AlMg-ZrSi_{2}}$ composites
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata
  ŹródłoJournal of Microscopy. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 421–426. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2818.2009.03277.x/pdf
20
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite
  AutorzySKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 159
21
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 67–71
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEffect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in $Al-3cdot7Cu$ and $Al-3cdot8Cu-1cdot8Mg$ alloys
  AutorzyL. BŁAŻ, K. Pieła
  ŹródłoMaterials Science and Technology. — 2007 vol. 23 no. 4, s. 400–406. — tekst: https://goo.gl/7ttSEl
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloy
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEffect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particles
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435