Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Błaż, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1403-0166

ResearcherID: brak

Scopus: 7004138923

PBN: 903319

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 123, z ogólnej liczby 123 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł$Al-Sc$ master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of $Sc_{2}O_{3}$
  AutorzyH. Fujii, H. Akiyama, J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ
  ŹródłoMaterials Transactions. — 2003 vol. 44 iss. 5, s. 1049–1052
2
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides
  AutorzyJ. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2002 vols. 396–402, s. 161–166
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoFizyka w Szkole. — 2006 nr 6, s. 4–26
4
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza procesu odkształcania stali węglowej $0.158%C$ w zakresie temperatury przemiany fazowej
  AutorzyAndrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski
  ŹródłoForming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 193–198
5
 • [referat, 2004]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  Źródło5textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8
6
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnnealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions
  AutorzyL. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ
  ŹródłoArchives of Materials Science. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78
7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni-5Mg alloy
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2015 vol. 641, s. 3–9. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.3.pdf
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAn analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy
  AutorzyAnna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28
10
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metali
  AutorzyLudwik BŁAŻ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 320–323
11
12
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous casting
  AutorzyA. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman
  ŹródłoXVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — S. 14–15
13
 • [referat, 2008]
 • TytułDruty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych
  AutorzyK. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffects of extrusion parameters by KoBo method on the mechanical properties and microstructure of aluminum
  AutorzyK. PIEŁA, L. BŁAŻ, M. JASKOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 683–689
15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed ${AlMg-Nb_{2}O_{5}}$ and ${AlMg-ZrSi_{2}}$ composites
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata
  ŹródłoJournal of Microscopy. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 421–426. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2818.2009.03277.x/pdf
16
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite
  AutorzySKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 159
17
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 67–71
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEffect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in $Al-3cdot7Cu$ and $Al-3cdot8Cu-1cdot8Mg$ alloys
  AutorzyL. BŁAŻ, K. Pieła
  ŹródłoMaterials Science and Technology. — 2007 vol. 23 no. 4, s. 400–406. — tekst: https://goo.gl/7ttSEl
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloy
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEffect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particles
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435
22
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of magnesium addition on structure and mechanical properties of rapidly solidified aluminum – cobalt alloy
  AutorzyM. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata
  Źródło9textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 37
23
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008. — S. 63–68
24
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoIntelligent Information Systems 2002 : proceeedings of the IIS' 2002 symposium : Sopot, Poland, June 3–6, 2002 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Maciej Michalewicz ; Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences. — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2002. — S. 63–68
25
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEffect of rapid solidification on structure and mechanical properties of Al-6Mn-3Mg alloy
  AutorzyP. LOBRY, L. BŁAŻ, M. Sugamata, A. KULA
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2011 vol. 49 iss. 2, s. 97–102