Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Błaż, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1403-0166

ResearcherID: brak

Scopus: 7004138923

PBN: 903319

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1387517613
2019312
2018523
201722
201666
2015835
20141275
2013532
20121156
20117241
2010716
20091248
200811281
20074112
20066114
2005624
2004954
2003716
20025131
2001413
20004121
1999422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13834977
2019312
2018523
201722
201666
201588
2014121101
2013523
201211362
2011725
2010725
20091266
200811371
2007422
2006624
2005642
2004945
200377
2002514
2001413
200044
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1388157
2019321
2018541
2017211
2016624
2015817
201412111
2013541
20121192
2011752
2010734
20091284
20081183
2007431
2006642
2005642
2004963
2003716
2002541
2001413
200044
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1384593
2019321
2018514
201722
2016633
2015826
20141248
2013523
20121129
2011725
2010743
20091248
200811110
2007413
2006624
2005615
2004936
2003761
2002514
2001422
200044
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1385781
201933
2018541
201722
201666
2015871
20141257
2013523
20121165
2011752
2010761
20091284
200811110
2007422
200666
200566
200499
200377
200255
200144
200044
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1388157
201933
2018541
201722
201666
2015871
20141257
2013523
20121165
2011752
201077
20091284
20081138
2007422
2006624
2005642
2004945
2003761
2002514
2001422
2000422
1999441
 • $Al-Sc$ master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of $Sc_{2}O_{3}$ / H. Fujii, H. Akiyama, J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ // Materials Transactions ; ISSN 1345-9678. — 2003 vol. 44 iss. 5, s. 1049–1052. — Bibliogr. s. 1052

 • keywords: grain refining, powder metallurgy, mechanical alloying, solid state reaction, aluminum-scandium alloy, scandium oxide, ingot casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2320/matertrans.44.1049

2
 • Aluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 396–402, s. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.. — 8th International conference on Aluminium alloys : Cambridge, England, July 02-05, 2002

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, metal oxide, reaction milling, low melting metal, high melting metal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.396-402.16

3
 • Aluminum-low melting metal alloys prepared by mechanical alloying with addition of oxide / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2000 vol. 188, s. 73–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Development in light metals : science, technology and applications : proceedings of the international conference : Il Ciocco, Italy, September 19–24, 1999

 • keywords: metal oxides, aluminum, powder metallurgy, mechanical alloying, reaction milling, low melting metal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.188.73

4
 • An analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni-5Mg alloy / Anna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.3.pdf

 • keywords: aluminium alloys, TEM, rapid solidification, plastic consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.3

5
 • An analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy / Anna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych[Analytical electron microscopy in the research of metallic materials structure] / Ludwik BŁAŻ // Fizyka w Szkole ; ISSN 0426-3383. — 2006 nr 6, s. 4–26. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu odkształcania stali węglowej $0.158\%C$ w zakresie temperatury przemiany fazowej[Analysis of $0.158\%C$ carbon steel deformation at the phase transformation temperature range] / Andrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski // W: Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Dodatkowo tyt.: sborník referátů z 12. mezinárodní védecké konference na téma plasticity materiálu pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a dékana fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TUO Prof. Ing. Zdeňka Jonšty, CSc.. — S. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Materials Science ; ISSN 1734-9885. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 28.08-2.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Cechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metaliMechanically alloyed aluminum-metal oxide composites / Ludwik BŁAŻ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 320–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, mechaniczna synteza, stopy aluminium, fazy międzymetaliczne, tlenki metali przejściowych, mikroskopia elektronowa, kompozyt metaliczny, mikroanaliza chemiczna

  keywords: TEM, annealing, mechanical alloying, EDS, aluminum alloys, STEM, oxide additives, metal composites, X-ray chemical analysis, compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Determination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous castingOkreślenie wpływu dodatków modyfikujących na ilość i charakter wtrąceń niemetalicznych powstających podczas ciągłego odlewania mosiądzu CuZn39Pb2 / A. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 14–15. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed ${AlMg-Nb_{2}O_{5}}$ and ${AlMg-ZrSi_{2}}$ composites / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata // Journal of Microscopy ; ISSN 0022-2720. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 421–426. — Bibliogr. s. 426, Summ. — Zastosowano procedurę peer review. — EM 2008 : XIII international conference on Electron Microscopy. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2818.2009.03277.x/pdf

 • keywords: nanostructure, mechanical alloying, zirconium, aluminium composite, disperse particle hardening, niobium oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/j.1365-2818.2009.03277.x

17
 • Effect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite / SKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 159. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–5] poz. 3967. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — W  wersji elektronicznej brak nazwiska autora Makoto Sugamata. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8, brak nazwiska Sugamata oraz zakres stron: 1639–1643

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, aluminum composite, powder's consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite / Anna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka, [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 69–73. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Effect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in $Al-3\cdot7Cu$ and $Al-3\cdot8Cu-1\cdot8Mg$ alloys / L. BŁAŻ, K. Pieła // Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2007 vol. 23 no. 4, s. 400–406. — Bibliogr. s. 406. — Publikacja dostępna online od: 2013-12-02. — tekst: https://goo.gl/7ttSEl

 • keywords: shear bands, hot rolling, inhomogeneous precipitation, Al-Cu alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/174328407X158604

20
21
 • Effect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloyWpływ dodatku magnezu i procesu szybkiej krystalizacji na strukturę i własności mechaniczne stopu $Al-Co$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406. — Bibliogr. s. 406

 • keywords: rapid solidification, high temperature deformation, Al-Co aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0007

22
 • Effect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particlesWpływ dodatku $Mg$ na właściwości kompozytu na osnowie $Al$ umocnionego dyspersyjnymi czątkami $NiO$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435. — Bibliogr. s. 435

 • keywords: SEM, TEM, mechanical alloying, powder consolidation, metal matrix composite, nanocrystalline material, powder processing, solid-state chemical reaction, STEM, Al-Mg-NiO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0071

23
 • Effect of magnesium addition on structure and mechanical properties of rapidly solidified aluminum – cobalt alloy / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN10: 83-87331-48-1. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH // W: Intelligent Information Systems 2002 : proceeedings of the IIS' 2002 symposium : Sopot, Poland, June 3–6, 2002 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Maciej Michalewicz ; Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences. — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2002. — (Advances in Soft Computing ; ISSN 1615-3871 ; 17). — ISBN10: 3-7908-1509-8. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: