Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Świątkowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułAn investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process
  AutorzyJ. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoAdvanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama : s. n,] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAn investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process
  AutorzyJan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 269–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger mills
  AutorzyJ. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251
 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułApplication of model materials to simulation of metal working processes
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 1999 vol. 25 no. 1, s. 23–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of modified tools in the process of thin-walled tube drawing : [extended abstract]
  AutorzyK. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak
  ŹródłoAdvanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 115–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplication of modified tools in the process of thin-walled tube drawing
  AutorzyK. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 193–197
 • keywords: tube drawing, tool geometry, tool designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania eksperymentalne otrzymywania taśm z zaokrąglonymi brzegami w procesie cięcia wzdłużnego
  AutorzyK. ŚWIĄTKOWSKI, R. WIERZBICKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 380–386
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania nad uzyskaniem nowego materiału modelowego bazującego na plastelinie
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 R. 60 nr 4, s. 28–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 9, s. 533–536
 • słowa kluczowe: modelowanie, krzywe umocnienia, materiał modelowy

  keywords: mechanical properties, modelling, model material, flow curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Artur RĘKAS, Ewelina Sido, Iwona Średniawa
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 5, s. 276–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie stateczności poprzecznego przekroju cienkościennych rur z mosiądzu CuZn37 w procesie spłaszczania
  AutorzyRyszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Dorota Sikora, Katarzyna Zbroja
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 549–552
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCiągnienie rur mosiężnych na trzpieniu stożkowo-cylindrycznym zamocowanym
  AutorzyRoman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 505–508
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCiągnienie rur rozetowych skręcanych
  AutorzyRoman Hatalak, Bronisław Besztak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 527–529
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2002]
 • TytułGeometria trzpienia swobodnego w procesie ciągnienia rur cienkościennych
  AutorzyRoman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 368–372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKalibrowanie wykrojów rolkowych w procesie walcowania cienkościennych rur płaskich
  AutorzyRyszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Jan JAROMINEK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 521–524
 • słowa kluczowe: kalibrowanie wykrojów rolkowych, walcowanie cienkościenne rur płaskich, walcowanie profilowe, projektowanie kalibrowania wykrojów rolek kształtujących

  keywords: roll pass designing , thin walled tubes forming , flat tubes forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 1999]
 • TytułKomputerowe wspomaganie kalibrowania wykrojów rolek profilujących do wytwarzania rur płaskich z mosiądzu CuZn37
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Ryszard WIERZBICKI, Joachim GĄSIORCZYK
  ŹródłoWalcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — S. 87–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModelowania fizyczne procesu wyciskania materiałów warstwowych
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2003 R. 70 nr 8–9, s. 338–341
 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, wyciskanie współbieżne, materiał warstwowy

  keywords: direct extrusion, physical modelling, laminar material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2003]
 • TytułModelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno
  AutorzyJan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak
  ŹródłoTeoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 279–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułModelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji
  AutorzyJan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757
 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji
  AutorzyJan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ
  ŹródłoOMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2002]
 • TytułNew non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process
  AutorzyK. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA
  ŹródłoAdvanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama : s. n,] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania niemetalicznych materiałów modelowych w procesach przeróbki plastycznej metali
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 1999 R. 44 nr 4, s. 167–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena wyników eksperymentów modelowania fizycznego
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2003 t. 14 nr 4, s. 33–39
 • słowa kluczowe: modelowanie, eksperyment

  keywords: experiment, modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułParametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacji
  AutorzyJan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: