Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Świątkowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem34810151
201411
20105221
200911
200811
2007312
20065212
2005211
200422
2003514
20029342
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem342212
201411
2010541
200911
200811
200733
2006523
2005211
2004211
2003541
2002954
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34304
201411
201055
200911
200811
200733
200655
2005211
2004211
200355
2002972
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34529
201411
201055
200911
200811
200733
2006514
200522
2004211
2003514
2002918
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem34727
201411
2010523
200911
200811
2007321
200655
200522
200422
200355
200299
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem341618
201411
2010514
200911
200811
2007312
2006523
2005211
200422
2003541
2002927

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process / J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama : s. n,] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666. — Bibliogr. s. 666, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering processBadania przemieszczeń i odkształceń w procesie walcowania na zimno rur w walcarce pielgrzymowej / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 269–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawing : [extended abstract] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 115–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawingZastosowanie zmodyfikowanych narzędzi w procesie ciągnienia rur cienkościennych / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 193–197. — Bibliogr. s. 197

 • keywords: tube drawing, tool geometry, tool designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania eksperymentalne otrzymywania taśm z zaokrąglonymi brzegami w procesie cięcia wzdłużnego[Experimental investigations of production of strips with rounded edges in the slitting process] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. WIERZBICKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 380–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the mirowax additives influence on the stress-strain curves obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9, s. 533–536. — Bibliogr. s. 536

 • słowa kluczowe: modelowanie, krzywe umocnienia, materiał modelowy

  keywords: mechanical properties, modelling, model material, flow curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the additives influence on the flow curve obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Artur RĘKAS, Ewelina Sido, Iwona Średniawa // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 5, s. 276–280. — Bibliogr. s. 279–280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ciągnienie rur mosiężnych na trzpieniu stożkowo-cylindrycznym zamocowanymBrass tube drawing with a fixed conical plug / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 505–508. — Bibliogr. s. 507–508. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geometria trzpienia swobodnego w procesie ciągnienia rur cienkościennych[Geometry of floating plug in the process of tube drawing] / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 368–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kalibrowanie wykrojów rolkowych w procesie walcowania cienkościennych rur płaskichRoll pass design in the process of thin-walled flat tubes forming / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Jan JAROMINEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 521–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane-Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

 • słowa kluczowe: kalibrowanie wykrojów rolkowych, walcowanie cienkościenne rur płaskich, walcowanie profilowe, projektowanie kalibrowania wykrojów rolek kształtujących

  keywords: roll pass designing , thin walled tubes forming , flat tubes forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metallurgy on the turn of the 20\textsuperscript{th} century / ed. K. ŚWIĄTKOWSKI ; co-eds.: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — 436 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowania fizyczne procesu wyciskania materiałów warstwowychPhysical modelling of extrusion process of laminar materials / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 8–9, s. 338–341. — Bibliogr. s. 341

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, wyciskanie współbieżne, materiał warstwowy

  keywords: direct extrusion, physical modelling, laminar material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno[Physical modelling of the tubes cold rolling pilgering process] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • New non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process / K. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama : s. n,] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672. — Bibliogr. s. 672, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena wyników eksperymentów modelowania fizycznegoAssessment of the results of physical modelling experiments / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2003 t. 14 nr 4, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, eksperyment

  keywords: experiment, modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polish metallurgy 2006–2010 in time in the worldwide economic crisis / ed. K. ŚWIĄTKOWSKI ; co-eds. L. Blacha, J. DAŃKO, M. PIETRZYK, J. Dutkiewicz, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „AKAPIT”, cop. 2010. — VIII, 489, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-60958-59-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1[Polish metallurgy in the period 1998–2002, Vol. 1] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI, red. działów: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — 430 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2[Polish metallurgy in the period 1998–2002, Vol. 2] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI, red. działów: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — 515 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Polska metalurgia w latach 2002 – 2006[Polish metallurgy in the period 2002 – 2006] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI, red. działów: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, J. Kazior ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — XX, 839 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10:  83-9101-594-7. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Polska metalurgia w latach 2006–2010[Polish metallurgy 2006–2010] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI ; red. działów J. DAŃKO, M. PIETRZYK, L. Blacha, J. Dutkiewicz, J. Kazior ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — XV, 928 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-60958-64-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia[Polish metallurgy 2011–2014] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI ; red. działów: J. DAŃKO, M. KARBOWNICZEK, J. Dutkiewicz, R. Kuziak, J. Kazior ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — XII, [2], 1006 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-47-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: