Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Pasierb, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAluminiowe rury żebrowane – nowe rozwiązania i możliwości ich zastosowania w wydajnych wymiennikach ciepła
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2001 R. 46 nr 4, s. 175–180
2
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza parametrów procesu ciągnienia rur na korku swobodnym ze stali 1H18N10T pod kątem stanu i własności otrzymanych wyrobów
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Antoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 514–517
3
 • [referat, 2002]
 • TytułKryteria optymalizacji technologii walcowania rur o rozwiniętej powierzchni
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoWalcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — S. 227–232
4
 • [referat, 1997]
 • TytułMono and bimetallic finned tubes produced in cold rolling process, with multibore increased inside surface area
  AutorzyAntoni PASIERB, Jan RICHERT, Lucjan PASIERB, Bogusław Pająk, Marek Krzyżanowski
  ŹródłoInpex$^{SM}$ XIII : innovative technologies and products developed in Poland : official catalogue of the Polish national exhibition on Inpex : May 15–18, 1997, Pittsburgh, USA : Poland : from science to industry : symposium, May 15–16, 1997 / Hi-Tech Co., Warsaw. — [Warsaw : Hi-Tech Co.], [1997]. — S. [1–2]
5
 • [referat, 2006]
 • TytułMonometaliczne rury obustronnie żebrowane – propozycje nowych rozwiązań w konstrukcji chłodnic oleju transformatorowego
  AutorzyAntoni PASIERB, Artur SZAJDING
  ŹródłoTransformatory energetyczne i specjalne : rozwiązania, funkcje i trendy : VI konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 11–13 października 2006 : materiały konferencyjne. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2006]. — S. 169–179
6
 • [referat, 2003]
 • TytułNowa generacja chłodnic „powietrze-olej” instalowanych przy transformatorach średniej i dużej mocy
  AutorzyAntoni PASIERB, Lucjan PASIERB, Wojciech Nowak
  ŹródłoTeoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 293–304
7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNowe rozwiązania rur obustronnie żebrowanych z wirowym przepływem medium wewnątrz rury
  AutorzyAntoni PASIERB, Karl Heinz Schweitzer
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 521–524
8
 • [referat, 2000]
 • TytułNowe rozwiązania w technologii walcowania rur o rozwiniętej powierzchni
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoNowoczesne wyroby hutnicze : rozwój produkcji oraz doświadczenia w kooperacji z odbiorcami : Dzień Hutnika'2000 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 25–26 maja 2000 r. / oprac. red. Merek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński, Kazimierz Latała ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], [2000]. — S. 23–31
9
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułNowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanych
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 505–507
10
 • [referat, 2006]
 • TytułNowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanych intensyfikujące wymianę ciepła
  AutorzyA. PASIERB
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 583–588
11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułOptymalizacja procesu ciągnienia rur na korku swobodnym z materiałów trudno odkształcalnych
  AutorzyAntoni PASIERB, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 520–527
12
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPraca sił tarcia zewnętrznego : główne kryterium optymalizacji procesu ciągnienia rur na korku swobodnym
  AutorzyAntoni PASIERB, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 492–496
13
 • [referat, 2005]
 • TytułRury żebrowane metodą walcowania z wymuszeniem wirowego przepływu medium
  AutorzyAntoni PASIERB, Katarzyna SZAJDING
  ŹródłoWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 225–231
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2002]
 • TytułSposób wytwarzania rur obustronnie żebrowanych oraz narzędzie do wytwarzania rur obustronnie żebrowanych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni PASIERB
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: B21H 3/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 183520 B1 ; Udziel. 2002-01-10 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr p.323028 z dn. 1997-11-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL183520B1.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułWalcowane rury żebrowane – program prac badawczych i perspektywy zastosowania nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 66/67, s. 26
16
 • [referat, 2002]
 • TytułWalcowane rury żebrowane – zastosowanie w wydajnych, ekologicznych nagrzewnicach powietrza
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r. / oprac. red. Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Polska : Komitet Organizacyjny Dnia Hutnika przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej], [2002]. — S. 44–50
17
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWalcowanie rur żebrowanych z metali i stopów o wysokiej odporności na korozję
  AutorzyAntoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 546–549
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWpływ parametrów prowadzenia procesu na stan i własności warstwy wierzchniej rur ze stali chromowo-niklowej ciągnionej na korku swobodnym, Cz. 1
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Antoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 6, s. 287–291
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ parametrów prowadzenia procesu na stan i własności warstwy wierzchniej rur ze stali chromowo-niklowej ciągnionych na korku swobodnym, Cz. 2
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Antoni PASIERB
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 4, s. 206–211
20
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ parametrów technologicznych procesu walcowania na geometrię i wydajność cieplną rur żebrowanych
  AutorzyAntoni PASIERB, Artur SZAJDING
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 11, s. 646–650