Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nowak, dr inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza procesu rozcinania stalowych taśm z powłoką $Al-Si$, przeznaczonych na rury do elementów układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir Starzykowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 6, s. 363–366
 • słowa kluczowe: taśma, rozcinanie, złącze

  keywords: strips, shearing, welding zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza przyczyn powstawania przebarwień na powierzchni elementów układów wydechowych wykonanych z aluminiowanych rur ze stali chromowej
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Mirosław WRÓBEL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 4, s. 187–195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stabilności składu chemicznego żeliwa po stopowaniu molibdenem wprowadzonym w postaci trójtlenku
  AutorzyPiotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 10, s. 689–692
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza teoretyczna procesu przetwarzania bimetalu $Al–Cu$ i $AlMgSi–Cu$ na druty przeznaczone na przewody
  AutorzyTadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 9, s. 431–434
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wymagań stawianych drutom i przewodom z aluminium i ze stopów AlMgSi
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Stanisław NOWAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 8, s. 375–392
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur : ocena niezawodności
  AutorzyStanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 11, s. 672–676
 • słowa kluczowe: niezawodność, zużycie narzędzi, rury zgrzewane

  keywords: reliability, welded tubes, wearing tools out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zużycia narzędzi w procesie perforacji taśm stalowych z powłoką $Al-Si$, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 2, s. 71–78
 • słowa kluczowe: zużycie, taśma, perforacja

  keywords: strip, perforating, wearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of process data for the purpose of the expert supervision system of heat treatment processes of titanum alloys
  AutorzyKorfanty Katarzyna, ŻABA Krzysztof, NOWAK Stanisław, GŁODZIK Marcin
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 151
 • keywords: heat treatment, titanium alloys, data analysis, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of the perforation process of steel strips used in automotive industry
  AutorzyK. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ, S. NOWAK
  ŹródłoAutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 147–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2015]
 • TytułApparatus system for quality control in investment casting of aircraft engine critical parts : [abstract]
  AutorzyMichał KWIATKOWSKI, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Maciej NOWOSIELSKI
  ŹródłoPANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Barcelona : CIMNE, 2015. — S. [1]
 • keywords: thermovision, computed tomography, investment casting, system, ceramic mould, 3D scan, special processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of neural networks for assisting the control and design of the technological processes
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Bogdan ŚWIĄTEK, Adam Sury
  Źródło10textsuperscript{th} World congress on Computational mechanics : 8–13 July 2012, São Paulo, Brazil : book of abstracts. — [Brazil : s. n.], [2012]. — S. 160 poz. 18741
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2000]
 • TytułAutomated stand for testing the mechanical characteristics of overhead power conductors
  AutorzyTadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO
  ŹródłoICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 583–586
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 1999]
 • TytułAutomatyzacja badań napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 439–448
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania grubości elektrolitycznie i ogniwowo nakładanych powłok cynkowych metodami niszczącymi i nieniszczącymi
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 429–436
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania odporności korozyjnej rur z powłoką $Al-Si$ przeznaczonych na elementy układów wydechowych : badania laboratoryjne
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2005 R. 50 nr 12, s. 679–685
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania powłoki $Al-Si$ na rurach, przeznaczonych na układy wydechowe
  AutorzyStanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski, Rafał Mazur
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 551–556
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania procesów wyżarzania drutów z aluminium przeznaczonych na przewody elektroenergetyczne
  AutorzyStanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 556–563
 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, przewody elektroenergetyczne, własności elektryczne, wyżarzanie drutów z aluminium

  keywords: mechanical properties, electrical properties, annealing aluminium wires, electric power cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania procesu uzupełniania powłoki $Al-Si$ na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyMarcin Szota, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 1, s. 14–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania procesu uzupełniania powłoki Al-Si na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Marcin Szota, Sławmor KĄC
  ŹródłoOMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania procesu wyżarzania aluminium w piecu solnym
  AutorzyStanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 6, s. 274–278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania stanu powłoki $Al-Si$ na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, poddanej działaniu temperatury $150^{o}$C i czasu
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 7, s. 410–418
 • słowa kluczowe: nagrzewanie, powłoki Al-Si, układ wydechowy

  keywords: heating, exhaust system, Al-Si coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25