Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nowak, dr inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza procesu rozcinania stalowych taśm z powłoką $Al-Si$, przeznaczonych na rury do elementów układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir Starzykowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 6, s. 363–366
2
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza przyczyn perforacji rur ze stopu Al z lutowniczą powłoką $Al-Si$
  AutorzyStanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Marian BRONICKI, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 nr 10–11, s. 568–572
3
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza przyczyn powstawania przebarwień na powierzchni elementów układów wydechowych wykonanych z aluminiowanych rur ze stali chromowej
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Mirosław WRÓBEL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 4, s. 187–195
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stabilności składu chemicznego żeliwa po stopowaniu molibdenem wprowadzonym w postaci trójtlenku
  AutorzyPiotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 10, s. 689–692
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza teoretyczna procesu przetwarzania bimetalu $Al–Cu$ i $AlMgSi–Cu$ na druty przeznaczone na przewody
  AutorzyTadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 9, s. 431–434
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wymagań stawianych drutom i przewodom z aluminium i ze stopów AlMgSi
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Stanisław NOWAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 8, s. 375–392
7
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur : ocena niezawodności
  AutorzyStanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 11, s. 672–676
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zużycia narzędzi w procesie perforacji taśm stalowych z powłoką $Al-Si$, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 2, s. 71–78
9
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of process data for the purpose of the expert supervision system of heat treatment processes of titanum alloys
  AutorzyKorfanty Katarzyna, ŻABA Krzysztof, NOWAK Stanisław, GŁODZIK Marcin
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 151
10
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of the perforation process of steel strips used in automotive industry
  AutorzyK. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ, S. NOWAK
  ŹródłoAutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 147–154
11
12
 • [referat, 2015]
 • TytułApparatus system for quality control in investment casting of aircraft engine critical parts : [abstract]
  AutorzyMichał KWIATKOWSKI, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Maciej NOWOSIELSKI
  ŹródłoPANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Barcelona : CIMNE, 2015. — S. [1]
13
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of neural networks for assisting the control and design of the technological processes
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Bogdan ŚWIĄTEK, Adam Sury
  Źródło10textsuperscript{th} World congress on Computational mechanics : 8–13 July 2012, São Paulo, Brazil : book of abstracts. — [Brazil : s. n.], [2012]. — S. 160 poz. 18741
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of non-destructive methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting elements of aircraft engines
  AutorzyK. ŻABA, S. NOWAK, M. KWIATKOWSKI, M. NOWOSIELSKI, P. KITA, A. SIOMA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1517–1525
15
 • [referat, 2000]
 • TytułAutomated stand for testing the mechanical characteristics of overhead power conductors
  AutorzyTadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO
  ŹródłoICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 583–586
16
 • [referat, 1999]
 • TytułAutomatyzacja badań napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 439–448
17
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania grubości elektrolitycznie i ogniwowo nakładanych powłok cynkowych metodami niszczącymi i nieniszczącymi
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 429–436
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania odporności korozyjnej rur z powłoką $Al-Si$ przeznaczonych na elementy układów wydechowych : badania laboratoryjne
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2005 R. 50 nr 12, s. 679–685
19
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania powłoki $Al-Si$ na rurach, przeznaczonych na układy wydechowe
  AutorzyStanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski, Rafał Mazur
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 551–556
20
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania procesów wyżarzania drutów z aluminium przeznaczonych na przewody elektroenergetyczne
  AutorzyStanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 556–563
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania procesu uzupełniania powłoki $Al-Si$ na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyMarcin Szota, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 1, s. 14–19
22
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania procesu uzupełniania powłoki Al-Si na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Marcin Szota, Sławmor KĄC
  ŹródłoOMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania procesu wyżarzania aluminium w piecu solnym
  AutorzyStanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 6, s. 274–278
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania stanu powłoki $Al-Si$ na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, poddanej działaniu temperatury $150^{o}$C i czasu
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 7, s. 410–418
25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBaza danych technologicznych i planistycznych jako podstawa zarządzania systemem produkcyjnym
  AutorzyStanisław NOWAK, Tadeusz KNYCH, Adam SURY, Bogusław ŚWIĄTEK, Andrzej MACIOŁ, Marek SIBIELAK, Krzysztof ŻABA, Agata LIS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 572–579