Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Telejko, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0382-4051 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6507377044

PBN: 5e70920b878c28a04738f112

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • Tytuł3D FEM model for the inverse determination of the heat flux distribution on the hot plate surface cooled by water
  AutorzyZ. MALINOWSKI, T. TELEJKO, B. HADAŁA, Z. CEBO-RUDNICKA
  ŹródłoNHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — S. 33–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • Tytuł95 lat Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
  AutorzyTadeusz TELEJKO
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2017 R. 84 nr 4, s. 138–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.1

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza pola odkształceń i naprężeń cieplnych powstających podczas obróbki cieplnej wału wiatraka
  AutorzyAgnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoPLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 173–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza porównawcza modeli promieniowania cieplnego w piecu przepychowym
  AutorzyRobert STRAKA, Andrzej BUCZEK, Andrzej GOŁDASZ, Marcin RYWOTYCKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoSWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — S. 511–516
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych formuł do obliczania przewodności cieplnej stali
  AutorzyTadeusz TELEJKO
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2001 R. 68 nr 11, s. 418–423
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza pracy pieca pokrocznego pod kątem nierównomierności nagrzewania wsadu
  AutorzyTadeusz TELEJKO, Andrzej BUCZEK
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10–12. 10. 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2001. — S. 237–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza równomierności nagrzewania rur w piecu pokrocznym
  AutorzyTadeusz TELEJKO, Andrzej BUCZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2001 R. 68 nr 12, s. 478–481
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza temperatury, naprężeń cieplnych i kryterium pękania wlewka płaskiego wyznaczonych na podstawie lokalnego i śreniego warunku brzegowych w strefach chłodzenia wtórnego : [streszczenie]
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 45
 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, wodne chłodzenie natryskowe, lokalny współczynnik przewodzenia ciepła, przewidywania pęknięć

  keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu warunków brzegowych na pole temperatury wlewka ciągłego
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — S. 77–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych parametrów na dokładność wyznaczenia przewodności cieplnej stali z zastosowaniem rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła
  AutorzyTadeusz TELEJKO, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10–12. 10. 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2001. — S. 251–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of an inverse method of determination of thermal conductivity and heat of phase transformation in steels
  AutorzyT. TELEJKO
  ŹródłoAMPT 2003 : proceedings of the international conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003) : 8–11 July 2003, Dublin, Vol. 1 / eds. A. G. Olabi, M. S. J. Hashmi. — Dublin : Gemini International Ltd, 2003. — S. 139–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of heat transfer and fluid flow in continuous steel casting
  AutorzyT. TELEJKO, Z. MALINOWSKI, M. RYWOTYCKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 837–844
 • keywords: numerical modelling, finite element method, continuous steel casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the slab temperature, thermal stresses and fractures computed with the implementation of local and average boundary conditions in the secondary cooling zones
  AutorzyB. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2027–2035
 • keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0327

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of a factorial design method to determine the accuracy of a solution to an inverse heat conduction problem
  AutorzyT. TELEJKO, A. BUCZEK
  ŹródłoExperimental Heat Transfer. — 2013 vol. 26 iss. 5, s. 470–486
 • keywords: thermal conductivity, inverse heat conduction problem, factorial design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/08916152.2012.719064

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych stosowanych na wymienniki ciepła
  AutorzyTadeusz TELEJKO, Artur SZAJDING
  ŹródłoRynek Energii. — 2011 nr 5, s. 104–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie współczynnika przejmowania ciepła w procesie hartowania z użyciem wybranych chłodziw
  AutorzyAndrzej BUCZEK, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoSWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — S. 89–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych
  AutorzyArtur SZAJDING, Andrzej BUCZEK, Marian SIUDEK, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoSWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — S. 517–524
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [monografia, 2016]
 • TytułChłodzenie powierzchni metali za pomocą cieczy w warunkach wysokich temperatur
  AutorzyTadeusz TELEJKO
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 247, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2005]
 • TytułDetermination of heat transfer coefficient and thermal conductivity using the solution of inverse heat conduction problem : [extended abstract]
  AutorzyA. BUCZEK, T. TELEJKO
  ŹródłoAdvanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 285–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of coolant temperature and agitation on heat transfer coefficient during immersion steel quenching
  AutorzyA. BUCZEK, A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO
  ŹródłoNHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — S. 21–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: