Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Słupek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem237106
200711
20058161
20045212
2003211
20027322
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem231742
200711
2005853
20045212
200322
200277
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem23212
200711
2005871
2004541
200322
200277
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2323
200711
200588
200455
200322
200277
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2323
200711
200588
200455
200322
200277
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23617
200711
2005817
2004523
2003211
2002725

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od parametrów geometrycznych i termicznych zwoju drutu stalowego
2
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
3
 • Energetyczne wykorzystanie stabilizowanych odpadów organicznych
4
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
5
 • "Kierunki rozwoju produkcji walców"
6
 • Kształcenie energetyków w Międzywydziałowej Szkole Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
7
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej
8
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej
9
 • Obniżanie stężenia tlenków azotu i tlenku węgla w płomieniu gazu ziemnego metodami pierwotnymi
10
 • Pirolityczna utylizacja odpadów żywicznych
11
 • Reduction of $NO_{x}$ in natural gas flame using biomass as reburning fuel
12
 • Redukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych
13
 • Sewage sludge biomass pyrolytical utilization
14
 • Spalanie gazów z pirolitycznego rozkładu biomasy na złożu zeolitowym
15
 • Technika cieplna
16
 • Technika cieplna
17
 • Technika cieplna
18
 • The effect of ozone on exhaust emission in laboratory test set
19
 • Utilization of thermosetting wastes towards gas and liquid fuels
20
 • Wpływ dodatku ozonu do substratów spalania na proces formowania $NO_{x}$ i CO w płomieniu gazu ziemnego
21
 • Wybrane aplikacje metod komputerowych w technice cieplnej
22
 • XII konferencja naukowo-techniczna
23
 • Zanieczyszczenie atmosfery w procesie produkcji hutniczych materiałów ogniotrwałych