Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Słupek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Application of zeolite beds in the fluidized combustion technology
2
 • Badania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od parametrów geometrycznych i termicznych zwoju drutu stalowego
3
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
4
 • Combustion of deposits from liquid wastes of sewage – treatment plant
5
 • Determination of explosion limits for pulverised coal
6
 • Dust and metallic sludge's utilization in oxygen converter process
7
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
8
 • Ekologiczne i technologiczne aspekty wykorzystania powalcowniczych mułków zgorzelinowych w procesie wielkopiecowym
9
 • Emisja gazów toksycznych z procesu wypalania materiałów ogniotrwałych
10
 • Energetyczne wykorzystanie stabilizowanych odpadów organicznych
11
 • Energy recovery from liquid wastes of a sewage-treatment plant
12
 • Environmental aspects of thermal utilization of municipal wastes in Poland
13
 • Flame emissivity of heavy liquid fuel
14
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
15
 • Influence of heating parameters of charge on efficiency of furnaces
16
 • Influence of method calculations on accuracy determination of heating metallic charge temperature distribution
17
 • Influence of pressure pulsations on combustion products emission during gas and pulverized coal staged combustion
18
 • Influence of soot and gaseous components on flame emissivity during combustion of heavy liquid fuel
19
 • "Kierunki rozwoju produkcji walców"
20
 • Kształcenie energetyków w Międzywydziałowej Szkole Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
21
 • Lower and upper explosion limits for pulverised coal
22
 • Minimization of energy consumption in the blast furnace process
23
 • Modernizacja sieci cieplnej w Hucie „Bankowa”
24
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej
25
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej