Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Słupek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od parametrów geometrycznych i termicznych zwoju drutu stalowego
2
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
3
 • Energetyczne wykorzystanie stabilizowanych odpadów organicznych
4
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
5
 • "Kierunki rozwoju produkcji walców"
6
 • Kształcenie energetyków w Międzywydziałowej Szkole Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
7
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej
8
 • Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej
9
 • Obniżanie stężenia tlenków azotu i tlenku węgla w płomieniu gazu ziemnego metodami pierwotnymi
10
 • Pirolityczna utylizacja odpadów żywicznych
11
 • Reduction of $NO_{x}$ in natural gas flame using biomass as reburning fuel
12
 • Redukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych
13
 • Sewage sludge biomass pyrolytical utilization
14
 • Spalanie gazów z pirolitycznego rozkładu biomasy na złożu zeolitowym
15
 • Technika cieplna
16
 • Technika cieplna
17
 • Technika cieplna
18
 • The effect of ozone on exhaust emission in laboratory test set
19
 • Utilization of thermosetting wastes towards gas and liquid fuels
20
 • Wpływ dodatku ozonu do substratów spalania na proces formowania $NO_{x}$ i CO w płomieniu gazu ziemnego
21
 • Wybrane aplikacje metod komputerowych w technice cieplnej
22
 • XII konferencja naukowo-techniczna
23
 • Zanieczyszczenie atmosfery w procesie produkcji hutniczych materiałów ogniotrwałych